.

Ký ức 30 tháng 4

.
15:08, Thứ Năm, 30/04/2020 (GMT+7)

(QBĐT) - Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử  là mốc son chói lọi, đánh dấu cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước kết thúc thắng lợi và nhân dân Việt Nam đã thực hiện trọn vẹn tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh “đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào”, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Trong đội quân tiến vào Sài Gòn 45 năm trước, đã có rất nhiều người con ưu tú của quê hương Quảng Bình, có người mãi mãi nằm lại chiến trường, có người may mắn trở về và trong họ, ký ức 30-4 vẫn mãi vẹn nguyên. 

 
Nguồn: QBTV
,