.

Tuyên ngôn độc lập - Giá trị dân tộc và thời đại

.
09:33, Thứ Hai, 03/09/2018 (GMT+7)

Nguồn: Vietnam+

,