.

Bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia

.
14:02, Thứ Bảy, 03/03/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - Phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng trải qua 59 năm chiến đấu và trưởng thành, cán bộ chiến sĩ Bộ đội biên phòng Quảng Bình luôn đoàn kết gắn bó máu thịt với nhân dân, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, củng cố hệ thống chính trị trên địa bàn biên giới, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.
 

Quảng Bình điện tử

,