.

Toàn văn bài phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVII của đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

Thứ Năm, 21/07/2016, 21:43 [GMT+7]

(QBĐT) - Trong các ngày 20 và 21-7, đã diễn ra kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVII nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, quyết định giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 và xem xét, thông qua một số nghị quyết chuyên đề đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Tại phiên bế mạc, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có bài phát biểu quan trọng. Báo Quảng Bình điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung bài phát biểu này.