.
Số 2: "Dĩ công vi thượng"

Số 2: "Dĩ công vi thượng"

"Một đêm đông, trời rất lạnh, trong lán Nà Lừa, nằm trên cái sạp nứa, đau lưng lắm....nửa đêm, đang nói chuyện thì Bác dừng lại rồi nói với tôi: Chú Văn à, làm cách mạng là phải "dĩ công vi thượng". Bác chỉ nói vậy thôi rồi quay sang nói chuyện khác, nhưng tôi nhớ đến bây giờ"

09:25, 23/07/2021 (GMT+7)