Tòa soạn - Bạn đọc
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Mời gửi bài, ảnh cho Báo Quảng Bình số kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp

  • 16:52 | Thứ Tư, 23/06/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Để tôn vinh và tri ân những công lao, đóng góp to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Báo Quảng Bình mở chuyên mục Hướng tới Kỷ niệm Ngày sinh Đại tướng và số báo đặc biệt Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25-8-1911 - 25-8-2021).
 
Tác phẩm gửi cho Báo Quảng Bình trong chuyên mục Hướng tới và số đặc biệt Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp khuyến khích thể hiện bằng các thể loại bút ký, ghi chép, phóng sự, tùy bút. Bài viết ngắn gọn, rõ ràng, dung lượng không quá 1.500 chữ, kèm tối thiểu 2-3 ảnh. Nếu tác giả dùng bút danh xin ghi rõ họ tên thật, địa chỉ, điện thoại để Tòa soạn liên hệ khi cần thiết.
 
Chuyên mục Hướng tới và số đặc biệt Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp tập trung vào các nội dung tuyên truyền chính: Cuộc đời hoạt động cách mạng và công lao, cống hiến to lớn đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam của Đại tướng Võ Nguyên Giáp; những thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là những chiến thắng đã gắn liền với tên tuổi của Đại tướng.
 
Vai trò, đóng góp to lớn của Đại tướng trong việc hình thành và phát triển học thuyết quân sự-đường lối chiến tranh nhân dân độc đáo của nghệ thuật quân sự Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, cũng như trong xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân, nhất là xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; phẩm chất đạo đức cách mạng cao quý của Đại tướng; việc giáo dục, học tập tấm gương đạo đức cách mạng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong các tầng lớp nhân dân, trong cán bộ, chiến sỹ LLVT, nhất là trong quân đội; tình cảm của đồng bào, chiến sỹ đối với Đại tướng; tình cảm của Đại tướng đối với Quảng Bình; những hồi ức, kỷ niệm đối với Đại tướng và gia đình...
 
Bài, tranh, ảnh sử dụng trên Báo Quảng Bình trong chuyên mục Hướng tới và số đặc biệt Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp là những tác phẩm mới, chưa được phổ biến và không đồng thời gửi các báo, tạp chí khác.
 
Bài, ảnh xin gửi về: Báo Quảng Bình, đường Trần Quang Khải, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình; hoặc qua Email: toasoanqb@gmail.com.
 
Thời hạn nhận bài: Từ ngày đăng thông báo đến hết ngày 10-8-2021.
 
Rất mong nhận được sự cộng tác nhiệt tình của các nhà báo, phóng viên, cộng tác viên, bạn đọc gần xa.
 
Tòa soạn Báo Quảng Bình