.

Triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2018

Thứ Năm, 28/12/2017, 08:03 [GMT+7]
(QBĐT) - Chiều 27-12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.
 
Dự hội nghị còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện Thường trực HĐND, UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, ngành và thường trực các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. 
 Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND trao bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho 8 tập thể có thành tích tiêu biểu xuất sắc.
Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy, trao bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho 8 tập thể có thành tích tiêu biểu xuất sắc.
Năm 2017, cấp ủy các cấp đã tập trung quán triệt các quy định của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát (KT,GS) và thi hành kỷ luật trong Đảng; kịp thời ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện công tác KT,GS; chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác KT,GS; chú trọng kiểm tra việc thực hiện Quy định số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí trong các lĩnh vực xây dựng, đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài chính, ngân hàng, công tác cán bộ…; lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp kiểm tra, xem xét, kết luận và xử lý kỷ luật nghiêm minh, kịp thời các tổ chức và cá nhân vi phạm. 
 
UBKT ba cấp đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, thực hiện khá toàn diện các nhiệm vụ KT,GS do Điều lệ Đảng quy định và thực hiện tốt nhiệm vụ cấp ủy giao. Một số UBKT đã chủ động nắm tình hình tổ chức Đảng và đảng viên, phát hiện dấu hiệu vi phạm và quyết định kiểm tra, sau kiểm tra đã kịp thời xử lý các tổ chức Đảng và đảng viên có vi phạm.
 
Công tác giám sát được quan tâm thực hiện có hiệu quả hơn, một số nơi đã chủ động đổi mới phương pháp giám sát, mở rộng đối tượng, nội dung giám sát. Đơn thư tố cáo, phản ánh đối với tổ chức Đảng và đảng viên được giải quyết kịp thời, đúng qui định. Việc thi hành kỷ luật trong Đảng được cấp ủy, UBKT các cấp thực hiện cơ bản đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục.
Đồng chí Đinh Công Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trao tặng giấy khen của Ủy ban Kiểm tra cho 6 tập thể đạt thành tích xuất sắc.
Đồng chí Đinh Công Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy trao tặng giấy khen cho 6 tập thể đạt thành tích xuất sắc.
Công tác xây dựng ngành luôn được chú trọng, đã kịp thời kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ và hoạt động của UBKT các cấp; công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ được quan tâm thực hiện. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh và có nhiều đổi mới. Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT ba cấp đã góp phần xây dựng tổ chức Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch vững mạnh, ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn tỉnh. 
 
Kết luận hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy biểu dương những kết quả mà cấp ủy, tổ chức Đảng, UBKT các cấp đã đạt được trong công tác KT,GS năm 2017, đồng thời thẳng thắn, nghiêm túc chỉ ra những thiếu sót, chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay của công tác KT,GS.
 
Năm 2018, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, dự báo vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức sẽ tác động lớn đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh và công tác xây dựng Đảng. Vì vậy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý: cấp ủy các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt nghiêm túc, có hiệu quả các quy định, quyết định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, của UBKT Trung ương về công tác KT,GS và kỷ luật của Đảng, nhất là các văn bản mới ban hành trong năm 2017.
 
UBKT các cấp chủ động, tích cực tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ KT,GS theo quy định của Điều lệ Đảng; thực hiện chức năng tham mưu, giúp cấp ủy và thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao một cách dân chủ, thận trọng và chặt chẽ. Cấp ủy, UBKT các cấp phải có trách nhiệm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra; xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kiểm tra có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực và nghiệp vụ chuyên môn giỏi, có phẩm chất đạo đức trong sáng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về công tác KT,GS của Đảng; kịp thời công khai kết quả xem xét các vụ việc trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm tạo niềm tin và sự đồng thuận trong nhân dân. 
 
Nhân dịp này, 8 tập thể được nhận bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thành tích tiêu biểu xuất sắc; 6 tập thể được nhận giấy khen của UBKT Tỉnh ủy về thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua năm 2017.
 
Hương Trà