.

"Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả"

Thứ Sáu, 29/12/2017, 15:12 [GMT+7]

(QBĐT) - Đó là phương châm hành động của năm 2018 được xác định tại hội nghị trực tuyến của Chính phủ tổ chức trong các ngày 28 và 29-12 về triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Tại điểm cầu Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và chỉ đạo hội nghị với sự tham gia của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ngành... Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Quảng Bình có các đồng chí: Hoàng Đăng Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND và Ủy viên UBND tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.

Sau phát biểu khai mạc của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trình bày báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế-xã hội năm 2017.

Tiếp đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ giới thiệu dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách năm 2018. Nghị quyết này sẽ là văn bản chủ đạo, quan trọng nhất trong chỉ đạo điều hành của Chính phủ và cả hệ thống hành chính Nhà nước trong năm 2018.

Dự thảo nghị quyết được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xây dựng trên tinh thần đổi mới cả về phương pháp, hình thức và nội dung; bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, ngắn gọn; có mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể gắn với các nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực; giảm thiểu những nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ thường xuyên của các bộ, cơ quan, địa phương; đồng thời chú trọng công tác tổ chức triển khai, theo dõi, đánh giá, kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết.

Tại hội nghị, Chính phủ đã xác định phương châm hành động năm 2018 là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” và các trọng tâm chỉ đạo, điều hành là: tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; thực hiện quyết liệt cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ở tất cả các ngành, các cấp; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Năm 2017 đất nước đã đạt được những kết quả quan trọng, đáng mừng trên hầu hết các lĩnh vực, để lại những ấn tượng tốt đẹp và thêm nhiều bài học quý. Tổng Bí thư nhấn mạnh và lưu ý: Chúng ta tuyệt đối không chủ quan, thoả mãn; không say sưa với thành tích, thắng lợi. Bởi vì đất nước vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gợi mở một số vấn đề trong thực hiện nhiệm vụ năm 2018, như: tập trung ưu tiên hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khoá XII); nhận thức, quán triệt đầy đủ, sâu sắc hơn nữa quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng và triển khai quyết liệt, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong việc cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế, coi đây là nhiệm vụ cơ bản, trọng yếu trong thời gian tới...; đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết Trung ương khoá XI về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo; quan tâm hơn nữa đến phát triển có hiệu quả văn hoá, xã hội, chăm lo cải thiện đời sống nhân dân; kiên quyết, kiên trì giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tiếp tục đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đặc biệt là xây dựng Chính phủ, chính quyền các địa phương thật sự trong sạch, liêm chính, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; làm tốt hơn nữa công tác cán bộ để lựa chọn, bố trí những cán bộ thực sự có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết, thật sự vì Đảng, vì dân vào các vị trí lãnh đạo của bộ máy nhà nước. Đồng thời, phát huy dân chủ cơ sở, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện nghiêm các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…

Trong thời gian 1,5 ngày, hội nghị đã được nghe các Phó Thủ tướng Chính phủ, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố báo cáo tóm tắt về kết quả hoạt động trên một số lĩnh vực và thảo luận về những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017, đề xuất các giải pháp để triển khai hiệu quả nhiệm vụ năm 2018.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc một lần nữa khẳng định lại những thành tựu đã đạt được trong năm 2017. Đồng chí nhấn mạnh: Chúng ta đã hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Những kết quả đã đạt được, nhất là những kỷ lục như đầu tư vào nông nghiệp, tổng vốn đầu tư, kim ngạch xuất khẩu, thành lập doanh nghiệp, dịch vụ và đầu tư nước ngoài… sẽ là niềm tin cho đất nước trong việc bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và những năm tiếp theo. Đây là kết quả của sự nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị, sự đồng bộ trong chỉ đạo thực hiện từ Trung ương đến địa phương trong bối cảnh còn nhiều khó khăn. Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của nhiều cấp, ngành, địa phương, doanh nghiệp, nhân dân…

Từ những kết quả đạt được, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng rút ra một số bài học kinh nghiệm cần tiếp tục áp dụng, đó là: Các cấp, ngành đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, đặt yêu cầu, mục tiêu cao, phân công trách nhiệm cụ thể, nêu cao trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Tập trung rà soát, đối thoại, hoàn thiện cơ chế chính sách, quyết liệt giảm chi phí, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, đánh giá tình hình, theo dõi sát diễn biến, chỉ đạo xử lý linh hoạt kịp thời, có cơ chế khen thưởng, xử lý cán bộ, không để chủ trương nằm trên giấy. Đoàn kết, cộng sự cả hệ thống, nhất là hệ thống chính trị, phát huy lợi thế của từng địa phương, vùng, chỉ đạo toàn diện trong thực thi nhiệm vụ. Ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong phát triển là chìa khoá của sự thành công. Trong đó, bài học lớn lao nhất là công sức của toàn dân, các địa phương, cấp ngành…

Về nhiệm vụ năm 2018, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Tăng trưởng phải đạt cận trên mức Quốc hội thông qua. Trong đó, đi liền với số lượng là chất lượng tăng trưởng phải được nâng lên, năng suất lao động cao hơn, chỉ số môi trường cải thiện rõ rệt. Tiếp tục có các biện pháp mạnh mẽ hơn để tăng năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, ngành, địa phương, doanh nghiệp, sản phẩm quốc gia. Bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự xã hội để mọi người dân Việt Nam phải được sống tốt cả vật chất lẫn tinh thần. Tiếp thu ý kiến đồng chí Tổng Bí thư, cần thực hiện các biện pháp xây dựng nền kinh tế tự chủ, phù hợp trong hoàn cảnh mới. Dù có nhiều thuận lợi, nhưng năm 2018 cũng còn nhiều thách thức, khó khăn, do đó cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu cao nhất thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ năm nay, tạo tiền đề để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2016-2020. Thực hiện hiệu quả chủ đề 2018 đã được thống qua là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”.

Các bộ, ngành, địa phương xây dựng chỉ tiêu cụ thể phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, thực hiện quyết liệt đồng bộ hiệu qủa các nhiệm vụ giải pháp đề ra. Trong đó, tập trung phát triển bền vững, không lơ là kinh tế vĩ mô; tăng cường thực hiện các đột phá chiến lược; tái cơ cấu kinh tế một cách thực sự. Đi liền với kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh, cần tăng cường nền tảng xã hội là yêu cầu quan trọng. Xây dựng bộ máy trong sạch, phòng chống tham nhũng kịp thời, tập trung giải quyết khó khăn, vướng mắc của người dân. Những vướng mắc của người dân với chính sách và phát triển còn rất lớn, do đó cần quan tâm giải quyết tốt vấn đề này, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước… 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng nêu lên một số nhiệm vụ cụ thể trong năm 2018 như chống lạm phát, thất thu ngân sách; thúc đẩy lối sống tiết kiệm trong toàn xã hội; tìm các nguồn lực để đẩy mạnh xã hội hoá; bảo đảm nhu cầu hàng hoá thiết yếu trên thị trường, chống hàng giả, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới…

Ngọc Mai