.

Khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị-hành chính hệ tập trung, khóa 30

Thứ Năm, 28/12/2017, 15:09 [GMT+7]
(QBĐT) - Ngày 28-12, Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị-hành chính hệ tập trung, khóa 30. Tham gia khóa học gồm 51 học viên là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, cán bộ dự nguồn, cán bộ trong quy hoạch ở các đơn vị, xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.
 Toàn cảnh buổi khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị-hành chính hệ tập trung, khóa 30
Toàn cảnh lễ khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị-hành chính hệ tập trung, khóa 30.
Trong thời gian 6 tháng, các học viên sẽ được quán triệt các nội dung như: chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước; đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực đời sống, xã hội; kỹ năng quản lý, lãnh đạo và nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân...
 
Những nội dung này sẽ giúp các học viên nâng cao kiến thức về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước, từ đó góp phần tiêu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ theo quy định.
 
Lan Chi