.

Khắc phục những bất cập của Luật HTX 2012 để thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển

Thứ Năm, 07/12/2017, 08:26 [GMT+7]

(QBĐT) - Sáng 6-12, Chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thi hành Luật Hợp tác xã  (HTX) năm 2012. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương. Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì ở điểm cầu Quảng Bình.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì đầu cầu trực tuyến Quảng Bình
Toàn cảnh hội nghị tại đầu cầu tỉnh Quảng Bình.

Theo Bộ KH và ĐT, tính đến 31-12-2016, toàn quốc có hơn 19.500 HTX, tăng khoảng 3,07% so với thời điểm 31/12/2013 và các HTX đều tăng ở cả 3 khu vực kinh tế (công nghiệp - xây dựng, nông nghiệp và dịch vụ); trong đó, chủ yếu là HTX nông nghiệp chiếm trên 50%. Cả nước có trên 6,2 triệu thành viên tham gia.

Trong tổng số các HTX kiểu cũ có 15.606 HTX phải chuyển đổi lại mô hình hoạt động theo quy định của Luật HTX năm 2012, trong đó 13.094 HTX đã chuyển đổi và đăng ký lại (chiếm 83,9%); hơn 2.000 HTX chưa tiến hành chuyển đổi theo luật do còn vướng mắc một số vấn đề như tài sản, công nợ...

Đến năm 2020, Chính phủ đặt mục tiêu phát triển khoảng 4 vạn HTX. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng hiệu quả hoạt động của các HTX ngày càng ổn định và có xu hướng phát triển. Doanh thu bình quân năm 2016 đạt trên 3 tỷ đồng/HTX, tăng 19,8% so với năm 2013; lãi bình quân tăng từ 155 triệu đồng/HTX năm 2013 lên 196,8 triệu đồng/HTX năm 2016, tăng khoảng 26,7%; thu nhập bình quân của một lao động thường xuyên trong HTX tăng từ 22,8 triệu đồng năm 2013 lên 31,3 triệu đồng năm 2016, tăng khoảng 37,3%)...

Do điều kiện khác nhau nên tình hình phát triển, chuyển đổi HTX giữa các vùng không đồng đều. Vùng đồng bằng sông Hồng tập trung nhiều HTX nhất, vùng Tây Nguyên tập trung ít nhất; một số tỉnh miền núi phía Bắc tỷ lệ chuyển đổi chưa cao trong khi một số tỉnh, thành miền Nam, Tây Nguyên đã cơ bản hoàn thành...

Tại hội nghị, đại biểu các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương cũng phân tích những tồn tại như: khu vực kinh tế tập thể (KTTT) còn nhiều khó khăn, phát triển chưa tương xứng tiềm năng; một số quy định chưa được hướng dẫn cụ thể hoặc hướng dẫn nhưng chưa khả thi nên khó triển khai; Luật HTX 2012, Nghị định số 193/2013/NĐ-CP quy định 11 chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho các HTX nhưng thực tế các chính sách đi vào cuộc sống không nhiều; việc tuyên truyền, phổ biến luật HTX chưa đồng bộ, hiệu quả chưa cao; một số địa phương không có chính sách hỗ trợ HTX; chưa xây dựng nhiều mô hình HTX kiểu mới quy mô lớn; đa số HTX vốn ít, thiết bị lạc hậu, quy mô nhỏ, chưa xây dựng được chuỗi liên kết; một số HTX đăng ký lại còn hình thức...

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các ban, bộ, ngành cần nghiên cứu, khắc phục những bất cập quy định trong Luật HTX 2012 để phù hợp với thực tiễn, tiếp tục đưa luật đi vào cuộc sống. Cần tuyên truyền sâu rộng, tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách, văn bản hướng dẫn thi hành Luật HTX 2012; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước với HTX gắn với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong phát triển HTX; xây dựng mô hình HTX mới; nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX, hệ thống Liên minh HTX Việt Nam trong phát triển KTTT; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trong phát triển KTTT.

Hiền Phương