.

Quán triệt việc thi hành Bộ luật Hình sự và Luật Tiếp cận thông tin

Chủ Nhật, 05/11/2017, 08:48 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 4-11, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt việc thi hành Bộ luật Hình sự 2015 và Luật Tiếp cận thông tin. Đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu tỉnh ta có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và một số đơn vị liên quan.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh ta.
Các đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.

Bộ Luật Hình sự (BLHS) năm 2015 gồm có 12 chương, 107 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2018. Nhìn một cách tổng quát, BLHS năm 2015 có nhiều nội dung đổi mới, bao quát cả phần những quy định chung lẫn phần các tội phạm cụ thể, trong đó có những nội dung mang tính đột phá trên tinh thần đổi mới tư duy, đổi mới nhận thức về chính sách hình sự, về vấn đề tội phạm và hình phạt.

Luật tiếp cận thông tin được thông qua ngày 6-4-2016, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII. Luật gồm có 5 chương, 37 điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2018. Đây là đạo luật rất quan trọng, tạo khuôn khổ pháp lý cho việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân và nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long nhấn mạnh với vị trí, vai trò, tính chất đặc biệt quan trọng, việc Quốc hội thông qua BLHS và Luật Tiếp cận thông tin là một thành công lớn. Tuy nhiên để các quy định của luật nhanh chóng đi vào cuộc sống, được bảo đảm thi hành thống nhất, đồng bộ, kịp thời và hiệu quả trên phạm vi cả nước thì khối lượng công việc phải làm là rất lớn, liên quan trực tiếp đến các cơ quan trong hệ thống bộ máy Nhà nước. Để triển khai BLHS và Luật Tiếp cận thông tin, Bộ Tư pháp đã tham mưu cho Chính phủ ban hành các quyết định về kế hoạch triển khai thi hành BLHS và Luật Tiếp cận thông tin.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu những nội dung cơ bản, những công việc cần triển khai thi hành của BLHS và Luật Tiếp cận thông tin và tiến hành thảo luận, trao đổi, nghe những giải đáp liên quan liên quan đến việc triển khai BLHS và Luật Tiếp cận thông tin.

Ngọc Hải