.

Phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh thấp hơn mức bình quân cả nước

Thứ Ba, 14/11/2017, 14:52 [GMT+7]
(QBĐT) - Ngày 14-11, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, các sở, ngành, địa phương liên quan về công tác giảm nghèo-giải quyết việc làm. Tham dự có đồng chí Trần Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại buổi làm việc.
Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã báo cáo một số nét cơ bản về công tác giảm nghèo-giải quyết việc làm cũng như những tồn tại, hạn chế và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Xác định giảm nghèo là một trong hai chương trình kinh tế-xã hội trọng tâm của tỉnh giai đoạn 2016-2020 nên các sở, ngành, địa phương luôn tập trung chỉ đạo quyết liệt trên cơ sở gắn chương trình giảm nghèo với xây dựng nông thôn mới và các chương trình kinh tế-xã hội trọng tâm. Số liệu thống kê sơ bộ năm 2017 cho thấy toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 35.900 lao động, đưa 3.100 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; dự kiến đến hết năm 2017 sẽ giảm được 2,13% tỷ lệ hộ nghèo trên toàn tỉnh.

Tuy nhiên, việc thực hiện công tác giảm nghèo vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đó là: công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo ở một số địa phương chưa thực sự quyết liệt; sự phối hợp giữa các sở, ngành chưa chặt chẽ; tư tưởng trông chờ, ỷ lại của một bộ phận người dân vẫn chưa được loại bỏ; việc giám sát công tác giảm nghèo chưa được chú trọng đúng mức.
 
Để tiếp tục thực hiện công tác giảm nghèo có hiệu quả trong thời gian tới, lãnh đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục chỉ đạo rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2017; tập trung nhân rộng mô hình giảm nghèo từ nguồn kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và kinh phí của tỉnh tại các địa phương, cơ sở; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về công tác giảm nghèo…
 
Tại buổi làm việc, các đại biểu đã dành phần lớn thời gian thảo luận một số nội dung liên quan đến giải pháp giảm nghèo như: chủ động giao đất, giao rừng cho người dân bảo vệ, sản xuất; tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với từng vùng miền; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo giảm nghèo ở cơ sở để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ…
 
Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh, đồng thời lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện, đó là: nghiêm túc thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo để có đánh giá khách quan; tạo điều kiện cho người dân tham gia sản xuất, nhất là vùng ven rừng và đồng bào dân tộc thiểu số; đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động; chú trọng công tác tuyền truyền công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm một cách sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân; quan tâm hơn nữa công tác đào tạo nghề trên cơ sở nhu cầu sử dụng lao động thực tế ở các địa phương; phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh ngang bằng hoặc thấp hơn mức bình quân cả nước.
 
Nguyễn Hoàng