.

Nâng cao năng lực chỉ đạo của cấp ủy Đảng gắn với công tác thu nộp ngân sách Nhà nước

Thứ Tư, 15/11/2017, 08:06 [GMT+7]
(QBĐT) - Chiều 14-11, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp và Cục Thuế tỉnh tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp trong công tác. Đồng chí Đoàn Vĩ Tuyến, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh và Nguyễn Thanh Long, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp chủ trì hội nghị.
Đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp và Chi cục Thuế tỉnh tiến hành ký quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ
Đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp và Cục Thuế tỉnh tiến hành ký quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ.
Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng gắn với công tác thu nộp ngân sách Nhà nước trong các doanh nghiệp; chủ động nắm tình hình chấp hành nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về sản xuất kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách đối với Nhà nước và chế độ, chính sách đối với người lao động; góp phần tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên, xây dựng cơ quan, doanh nghiệp và tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp và Cục Thuế tỉnh đã thống nhất ban hành quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ.
 
Theo đó, hai đơn vị phối hợp tuyên truyền và lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trong Khối Doanh nghiệp thực hiện tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ phát triển kinh doanh, xây dựng Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ đối với Nhà nước, chế độ chính sách đối với người lao động; tham gia tích cực các chính sách an sinh xã hội.
 
Các đơn vị phối hợp thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; kịp thời phát hiện và kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về thuế, những vi phạm làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Đồng thời các bên liên quan lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; xây dựng doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ và giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn... Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Khối Doanh nghiệp và Cục Thuế tỉnh cũng đã phân định trách nhiệm giữa hai đơn vị.
 
Sau khi các đại biểu dự hội nghị thảo luận góp ý kiến làm rõ các nội dung trong quy chế, đại diện lãnh đạo hai đơn vị đã thống nhất ký kết quy chế thực hiện nhiệm vụ.
 
Hương Trà