.

Khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn bí thư cấp xã, nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ Hai, 06/11/2017, 13:58 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 6-11, Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị khu vực III và Trường Chính trị tỉnh tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn bí thư cấp xã, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trần Xuân Vinh, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành đã đến dự.

Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Xuân Vinh phát biểu tại buổi khai giảng
Đồng chí Trần Xuân Vinh, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại buổi khai giảng

Lớp học nhằm giúp cán bộ dự nguồn bí thư cấp xã cập nhật thông tin, kiến thức mới và kỹ năng nghiệp vụ để nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong thời gian từ ngày 6 đến 17-11, 82 học viên là cán bộ có quy hoạch dự nguồn chức danh bí thư đảng ủy xã, phường, thị trấn, nhiệm kỳ 2020-2025 được bồi dưỡng kiến thức về chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiến thức về thế giới đương đại và đường lối của Đảng trên một số lĩnh vực chủ yếu; kiến thức khoa học chính trị, lãnh đạo quản lý; kiến thức về những vấn đề thực tiễn của tỉnh và đi thực tế ở một số địa phương…

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Trần Xuân Vinh yêu cầu các học viên cần nhận thức đúng động cơ học tập, thực hiện tốt nội quy, quy định của lớp học, nêu cao trách nhiệm, tự giác học tập, nghiên cứu để vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn…

Đây là lớp học thứ 2, Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị khu vực III và Trường Chính trị tỉnh tổ chức để bồi dưỡng cán bộ dự nguồn bí thư cấp xã, nhiệm kỳ 2020-2025.

N.M