.

Hội thảo khoa học kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga

Thứ Ba, 07/11/2017, 11:03 [GMT+7]
(QBĐT) - Ngày 7-11, Trường Chính trị tỉnh tổ chức hội thảo khoa học kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917-7/11/2017). Tham dự có các đồng chí: Cao Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành liên quan.
Toàn cảnh hội thảo
Toàn cảnh hội thảo khoa học kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga.

Với chủ đề “Ý nghĩa lịch sử và sự tác động của Cách mạng Tháng Mười Nga, của chủ nghĩa xã hội hiện thực đối với cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”, tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe các tham luận tập trung vào những vấn đề như: cách mạng Tháng Mười Nga với sự ra đời và phát triển của chủ nghĩa xã hội hiện thực; quan điểm của Lênin về chống chủ nghĩa cơ hội ở Nga sau Cách mạng Tháng Mười và ý nghĩa của nó đối với công tác xây dựng Đảng ở Việt Nam; thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga ảnh hưởng sâu sắc đối với quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam của Chủ tịch Hồ Chí Minh; cách mạng Tháng Mười Nga và kinh nghiệm thực tiễn cho công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay; từ thực tiễn chủ nghĩa xã hội hiện thực soi sáng việc xây dựng đội ngũ cán bộ, bài học cơ bản cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; tìm hiểu sự vận dụng chính sách kinh tế mới của Lênin đối với công cuộc đổi mới ở Việt Nam; cách mạng Tháng Mười Nga là một xu thế vận động tất yếu của lịch sử nhân loại; khẳng định tính tất yếu liên minh công-nông với quần chúng nhân dân lao động; một vài suy nghĩ về vấn đề “Bài học chớp thời cơ lịch sử trong Cách mạng Tháng Mười Nga” với việc vận dụng vào công tác giảng dạy lý luận ở Trường Chính trị Quảng Bình.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Cao Văn Định đánh giá cao việc tổ chức hội thảo của Trường Chính trị tỉnh, đồng thời bày tỏ mong muốn nhà trường sẽ vận dụng sáng tạo những vấn đề đã nghiên cứu vào thực tiễn công tác, nghiên cứu, giảng dạy; đưa ra nhiều giải pháp trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra…

Đ.V