.

Mặt trận các cấp tích cực vận động nhân dân tham gia, hưởng ứng các phong trào thi đua

Thứ Ba, 11/04/2017, 08:20 [GMT+7]
(QBĐT) - Chiều 10-4, tại huyện Minh Hóa, Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác mặt trận quý I năm 2017. Đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh chủ trì hội nghị.
Đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh chủ trì hội nghị.
Đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh chủ trì hội nghị.
Trong quý I-2017, tình hình tư tưởng các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Mặt trận các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức thành viên đã tích cực tuyên truyền, động viên các tầng lớp nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, chăm lo cho người nghèo trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.
 
Đồng thời, Mặt trận các cấp bám sát, nắm chắc tình hình, tuyên truyền, vận động góp phần ổn định tình hình các tầng lớp nhân dân, nhất là vùng đồng bào tôn giáo và các địa phương bị ảnh hưởng trực tiếp bởi sự cố môi trường biển... Qua đó đã củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sự đồng thuận xã hội, tạo sự chuyển biến tích cực trong hoạt động của mặt trận các cấp.
 
Đặc biệt trong quý I, công tác chăm lo cho người nghèo và công tác cứu trợ đã được quan tâm, đẩy mạnh và đạt hiệu quả cao. Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh đã trích từ Quỹ “Vì người nghèo” số tiền 750 triệu đồng để xây dựng 30 nhà tình thương cho hộ nghèo tại 2 huyện Tuyên Hóa và Minh Hóa; phân bổ 2 tỷ đồng của Ban cứu trợ Trung ương hỗ trợ xây dựng nhà cho 50 hộ bị thiệt hại nặng do mưa lũ trong năm 2016...
 
Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Văn Tuân đã biểu dương những kết quả mà mặt trận các cấp đã đạt được trong quý I năm 2017. Về nhiệm vụ trọng tâm quý II, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh yêu cầu mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chú trọng nắm bắt tâm tư, diễn biến tư tưởng, đời sống vật chất tinh thần của các tầng lớp nhân dân, nhất là ở các địa bàn tôn giáo, vùng bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển.
 
Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” theo chiều sâu; tích cực đẩy mạnh công tác vận động nhân dân tham gia, hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh...
 
Đ.V