.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện bồi thường, hỗ trợ thiệt hại cho người dân do sự cố môi trường biển

Thứ Năm, 20/04/2017, 14:16 [GMT+7]
(QBĐT) - Ngày 20-4, UBND tỉnh đã có buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về công tác bồi thường, hỗ trợ thiệt hại cho các đối tượng bị thiệt hại do sự cố môi trường biển. Đồng chí Lê Minh Ngân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.
Đồng chí Lê Minh Ngân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận buổi làm việc.
Đồng chí Lê Minh Ngân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận buổi làm việc.
Báo cáo của Hội đồng đánh giá thiệt hại sự cố môi trường biển, tính đến ngày 19-4, toàn tỉnh có 60/62 xã được UBND các huyện, thị xã, thành phố phê duyệt bồi thường thiệt hại với tổng số tiền trên 2 ngàn tỷ đồng, đạt 90,4% so với kê khai ban đầu. Đến thời điểm hiện tại, số tiền đã giải ngân là 1.970 tỷ đồng, trong đó giải ngân số tiền Trung ương cấp tạm ứng là 1.909 tỷ đồng, các địa phương tự ứng ngân sách chi trả số tiền 61 tỷ đồng.
 
Về bồi thường, hỗ trợ hải sản tồn kho, đến ngày 19-4, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã có quyết định phê duyệt bồi thường cho hơn 1.600 tấn hải sản với số tiền trên 38 tỷ đồng, hiện nay đã giải ngân hơn 17 tỷ đồng.
 
Trong công tác xử lý vướng mắc bồi thường thiệt hại, các sở: Nông nghiệp-PTNT, Tài chính, Công thương đã nỗ lực tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả công tác bồi thường cho các đối tượng bị thiệt hại do sự cố môi trường biển, đồng thời trực tiếp xác minh, thống kê số hộ nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại và số lao động nghề biển để tiếp tục triển khai bồi thường đúng đối tượng.
 
Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành, địa phương đã có nhiều ý kiến tập trung phản ánh một số vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao; đồng thời đề xuất một số kinh nghiệm nhằm tiếp tục thực hiện tốt hơn công tác bồi thường, hỗ trợ cho các đối tượng bị thiệt hại do sự cố môi trường biển trong thời gian tới. Các đại biểu cũng đã thống nhất kế hoạch đẩy nhanh tiến độ công tác kê khai, thẩm định, phê duyệt và chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các đối tượng bị thiệt hại.
 
Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Lê Minh Ngân đã ghi nhận những kết quả đạt được của các sở, ngành, địa phương trong công tác bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển cho người dân thời gian qua. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp-PTNT làm việc với các sở, ngành liên quan, chính quyền các địa phương để ban hành văn bản chỉ đạo liên ngành, khẩn trương thẩm định, kê khai chính xác để bồi thường hợp lý số lượng hải sản tồn kho cho các hộ dân; các địa phương, ban, ngành cần khắc phục tình trạng chậm chi trả bồi thường cho các đối tượng; nâng cao cảnh giác trước mọi thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng việc chi trả bồi thường của chính quyền địa phương để xúi giục người dân khiếu kiện đông người; khẩn trương quán triệt, triển khai các quyết định, văn bản mới có liên quan của các bộ, ngành Trung ương để thực hiện công tác bồi thường nhanh nhất; xử lý dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân liên quan đến sự cố môi trường biển…
 
Nguyễn Hoàng