.

Ngành Nội vụ phải thực hiện minh bạch trong tuyển dụng công chức, viên chức

Thứ Ba, 10/01/2017, 14:40 [GMT+7]

(QBĐT) - Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Sở Nội vụ được tổ chức ngày 10-1. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố, thị xã.

Đồng chí Trần Đình Dinh, TUV, Giám đốc Sở Nội vụ trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể đạt thành tích cao trong công tác Nội vụ năm 2016
Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể đạt thành tích cao trong công tác Nội vụ năm 2016.

Năm 2016, ngành Nội vụ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác khi tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đúng quy định, được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; công tác kiện toàn nhân sự sau bầu cử được thực hiện đúng quy trình.

Trong năm, Sở đã rà soát, sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện tinh giảm biên chế 113 trường hợp; từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan Nhà nước. Việc điều động, bổ nhiệm, tuyển dụng, quy hoạch cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm công khai, dân chủ, kịp thời và đổi mới. Năm 2016, đơn vị đã tham mưu, trình UBND tỉnh quyết định, bổ nhiệm lại 60 cán bộ; thẩm định kế hoạch tuyển dụng đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương và tuyển được 769 viên chức.

Công tác cải cách hành chính được tổ chức triển khai đồng bộ, toàn diện; kỷ luật, kỷ cương hành chính được siết chặt. Việc giải quyết các thủ tục hành chính bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch và đúng thời gian quy định. Sở cũng đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020. Công tác tôn giáo cơ bản ổn định. Năm 2016, Sở Nội vụ đã kiểm tra công tác văn thư-lưu trữ tại 28 cơ quan đơn vị; tham mưu cho UBND cấp huyện kiện toàn bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả; triển khai thực hiện tốt công tác quản lý, đào tạo cán bộ, công chức, viên chức...

Năm 2017, Sở Nội vụ sẽ phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ công tác xây dựng chính quyền và công tác thanh niên; tổ chức bộ máy quản lý nhà nước, quản lý và sử dụng biên chế; nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính; đẩy mạnh công tác thanh tra, lưu trữ, tôn giáo và công tác thi đua khen thưởng...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả của ngành Nội vụ đạt được trong năm qua. Đồng chí nhấn mạnh, thời gian tới, ngành Nội vụ phải thực hiện minh bạch trong tuyển dụng công chức, viên chức; lựa chọn cán bộ có đức, có tài để bổ nhiệm; đẩy mạnh công tác thu hút nhân tài; giữ vững vị trí là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về chỉ số PAPI, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; kiểm tra, rà soát lại biên chế của ngành giáo dục; quan tâm hơn nữa đến công tác tôn giáo; tham mưu UBND tỉnh thành lập ban quản lý dự án chuyên ngành xây dựng cơ bản, thực hiện có hiệu quả cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ cao; đẩy mạnh công tác xã hội hóa, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp.

Tại hội nghị, 4 tập thể và 4 cá nhân đã được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; Sở Nội vụ cũng đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong công tác Nội vụ năm 2016.

Xuân Vương