.

Bế mạc Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Thứ Sáu, 27/05/2016, 17:52 [GMT+7]

(QBĐT) - Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, ngày 27-5, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã bế mạc Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

>> Khai mạc Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

 Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị.

Cùng với trên 200 đại biểu có mặt tại hội nghị, có 13/13 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, 609 tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh đã đồng loạt tổ chức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng thông qua truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh. Các đảng bộ, chi bộ trong toàn tỉnh đã học tập, quán triệt môt cách nghiêm túc, tham gia khá đông đủ, có đảng bộ tham gia 100% đảng viên.

Buổi sáng, hội nghị đã chia tổ thảo luận. Đã có 55 ý kiến của các đại biểu, trong đó hầu hết các ý kiến đều bày tỏ sự nhất trí cao với quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong các văn kiện Đại hội XII của Đảng. Đồng thời một số ý kiến đề nghị làm rõ thêm về các nội dung như: thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; chủ trương, giải pháp của Đảng, Nhà nước ta trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo và một số vấn đề về phát triển kinh tế- xã hội...

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Hoàng Đăng Quang đã nêu lên 4 nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thực hiện Nghị quyết trong thời gian tới, đồng thời nhấn mạnh, việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là tiền đề quan trọng nhằm tạo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt phải phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu năng động, sáng tạo để triển khai thật tốt nhiệm vụ được phân công nhằm sớm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Theo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết, toàn thể đảng viên trong tỉnh sẽ viết bài thu hoạch cá nhân nhằm phân tích, làm rõ nhận thức sâu sắc nhất của mình về những vấn đề cơ bản, mới trong văn kiện Đại hội XII của Đảng. Từ đó liên hệ với thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương nơi công tác để có các đề xuất, kiến nghị, giải pháp có hiệu quả nhằm tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

N.Mai