.

Thành ủy Đồng Hới: Tổng kết 5 năm xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh

Thứ Ba, 15/03/2016, 13:32 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 15-3, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Hới tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm (2011-2015) xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh (TSVM).

Trong 5 năm qua, Thành uỷ và cấp uỷ đảng các cấp luôn xác định việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng TSVM là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, xuyên suốt. Qua 5 năm xây dựng tổ chức đảng TSVM, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, phương thức lãnh đạo cấp ủy có nhiều đổi mới.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức cách mạng được tăng cường, tạo sự nhất trí trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận trong nhân dân. Công tác cán bộ chuyển biến tích cực, chất lượng đội ngũ cán bộ nâng lên, đáp ứng yêu cầu phát triển, đổi mới. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện hiệu quả, góp phần giữ nghiêm kỷ luật Đảng. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đẩy mạnh, đi vào chiều sâu.

Đồng chí Lê Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy trao giấy khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng đảng giai đoạn 2011- 2015)
Đồng chí Lê Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy trao giấy khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng, giai đoạn 2011-2015.

Đảng bộ thành phố Đồng Hới có 59 tổ chức cơ sở đảng, trong đó gồm 29 đảng bộ, 30 chi bộ cơ sở với 9.823 đảng viên. Đánh giá chất lượng hàng năm đều bảo đảm kế hoạch đề ra và sát với chỉ tiêu quy định, không có tổ chức đảng yếu kém. Trong 5 năm, có 9 tổ chức đảng đạt tiêu chuẩn TSVM tiêu biểu liên tục, trong đó đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng cờ cho 2 tổ chức cơ sở đảng và tặng bằng khen cho 3 tổ chức cơ sở đảng khác.

Nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2016-2020 đã được Ban Thường Thành ủy Đồng Hới xác định là: các tổ chức cơ sở đảng cần tiếp tục xác định việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng TSVM là nhiệm vụ then chốt, thường xuyên, liên tục. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, các cấp ủy đảng, đảng viên cần tập trung vào công tác bồi dưỡng, rèn luyện tư tưởng, đạo đức; xây dựng khối đại đoàn kết trong Đảng, trong quần chúng nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; gắn công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng văn minh đô thị.

T.Long