.

Xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh đối với "Trận chiến thắng Phù Trịch-La Hà"

Thứ Tư, 18/11/2015, 09:55 [GMT+7]

(QBĐT) - UBND tỉnh vừa  có Quyết định số 3213/QĐ-UBND, ngày 11-11-2015 xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh đối với “Trận chiến thắng Phù Trịch-La Hà”, thuộc xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn.

Chiến thắng Phù Trịch-La Hà trong kháng chiến chống thực dân Pháp vào tháng 2-1950 là chiến công hiển hách đã đi vào lịch sử của quân và dân Quảng Bình cũng như dân tộc ta như một mốc son chói lọi.

Tại quyết định này, UBND tỉnh nghiêm cấm mọi hoạt động xây dựng, khai thác trong những khu vực của di tích đã khoanh vùng bảo vệ. Trường hợp đặc biệt sử dụng đất ở di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh.

UBND tỉnh giao cho UBND thị xã Ba Đồn, UBND xã Quảng Lộc và Sở Văn hoá-Thể thao và Du lịch thực hiện quyền quản lý nhà nước đối với di tích lịch sử “Trận chiến thắng Phù Trịch-La Hà” theo đúng quy định của pháp luật.

T.S