.

Quảng Ninh: Tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2015

Thứ Năm, 05/11/2015, 15:21 [GMT+7]
(QBĐT) - Ngày 5-11, UBND huyện Quảng Ninh tổ chức hội nghị tổng kết công tác sản xuất nông nghiệp năm 2015 và triển khai kế hoạch năm 2016.
 
Năm 2015, mặc dù thời thời tiết có nhiều diễn biến bất thường, tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, nuôi trồng thủy sản còn diễn biến phức tạp, thị trường tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp vẫn còn biến động, nhưng với sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong quá trình chỉ đạo, sự nỗ lực khắc phục khó khăn của nhân dân nên đây là năm được đánh giá được mùa toàn diện trên tất cả các lĩnh vực...
 
Trong đó, tổng sản lượng lương thực đạt 50.490 tấn/năm, đạt 103% kế hoạch (lúa 49.229 tấn, ngô 1.261 tấn). Lĩnh vực chăn nuôi có xu hướng chăn nuôi trang trại và chăn nuôi gia trại tăng cả về số lượng, qui mô hộ, qui mô tổng đàn, góp phần đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu ngành trên địa bàn huyện. Sản lượng dự ước cả năm về khai thác và nuôi trồng thủy hải sản được 3.630 tấn; trong đó: đánh bắt 2.000 tấn (gồm: biển 1.500 tấn, sông đầm 500 tấn), nuôi trồng 1.630 tấn.
 
Toàn huyện hiện có 24 trang trại, tăng 3 trang trại so với năm 2014 (trong đó, chăn nuôi 20 trang trại, nuôi trồng thủy sản 1 trang trại và tổng hợp 3 trang trại). Các trang trại sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, thu nhập bình quân đạt 250 triệu đồng/trang trại, trong đó nuôi trồng thủy sản và trang trại tổng hợp cho thu nhập cao (trên 300 triệu/trang trại); có trên 500 gia trại phát triển khá. Phong trào chăn nuôi theo mô hình trang trại, gia trại phát triển mạnh có xã Vạn Ninh; phong trào trồng cỏ chăn nuôi bò phát triển có xã Trường Xuân, Vạn Ninh...
 
Sau khi các đại biểu thảo luận làm rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong sản xuất nông nghiệp năm 2015 đã thống nhất những giải pháp nhằm thực hiện thành công các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2016. Theo đó,  lĩnh vực trồng trọt, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về diện tích, năng suất và sản lượng, diện tích chuyển đổi cây trồng cả 2 vụ đông-xuân và hè-thu; chăn nuôi phát triển cả qui mô, số lượng và chất lượng; về thủy sản đa dạng hóa đối tượng nuôi và phương thức nuôi, nuôi chuyên canh, nuôi lồng...
 
H.Trà