.

Huyện uỷ Lệ Thuỷ: Thông báo nhanh kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI

Thứ Năm, 05/11/2015, 15:19 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 2-11, Huyện ủy Lệ Thủy đã tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 cho đội ngũ cán bộ cốt cán trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe thông báo diễn biến, kết quả của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020; kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 12 (khóa XI).

Sau hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy Lệ Thủy yêu cầu các cấp ủy, đơn vị trực thuộc khẩn trương thông báo kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và toàn thể nhân dân trên địa bàn. Đồng thời phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng thành công của Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Hồng Mến
(Đài TT-TH Lệ Thủy)