.

HĐND huyện Quảng Trạch tổ chức kỳ họp thứ 15: Kiện toàn công tác nhân sự HĐND và UBND huyện

Thứ Bảy, 03/10/2015, 15:31 [GMT+7]
(QBĐT) - Ngày 2-10, HĐND huyện Quảng Trạch khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011-2016 tổ chức kỳ họp thứ 15 (kỳ họp bất thường) để kiện toàn công tác nhân sự. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
 
Nhằm kiện toàn công tác nhân sự sau khi tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020, HĐND huyện Quảng Trạch khóa XVIII đã tổ chức kỳ họp bất thường để miễn nhiệm và thông qua Nghị quyết miễn nhiệm đối với chức danh Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2011-2016. Đồng thời, các đại biểu HĐND huyện đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2011-2016.
 
Theo đó, đồng chí Đậu Minh Ngọc, Bí thư Huyện ủy Quảng Trạch được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Phan Ngọc Duy, Phó Bí thư Huyện ủy được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2011-2016.
 
Cũng tại kỳ họp, HĐND huyện Quảng Trạch đã thông qua  dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2016. 
 
X.Phú