.

Phổ biến, quán triệt Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Công ước Quốc tế về các quyền dân sự, chính trị

Thứ Sáu, 18/09/2015, 09:56 [GMT+7]

(QBĐT) - Sáng 18-9, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Công ước Quốc tế về các quyền dân sự, chính trị năm 1966. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể và các đơn vị liên quan.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được các báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của Kế hoạch số 506/KH-UBND ngày 15-5 của UBND tỉnh Quảng Bình về triển khai thực hiện đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước Quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; nội dung cơ bản của Công ước Quốc tế về các quyền dân sự, chính trị năm 1966; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.

Ngọc Hải