.

Huyện Bố Trạch: Tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND

Thứ Năm, 17/09/2015, 08:18 [GMT+7]

(QBĐT) - Vừa qua, HĐND huyện Bố Trạch tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND với sự tham gia của các đồng chí Thường trực HĐND huyện qua các thời kỳ và các đại biểu HĐND huyện.

Dự thảo Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND có 5 chương, 93 điều; phạm vi tham gia lấy ý kiến là bao quát. Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia góp ý sôi nổi vào dự thảo luật với 11 ý kiến phát biểu và 12 ý kiến bằng văn bản. Nội dung góp ý xoay quanh rất nhiều chương, điều, khoản của luật, nhất là nội dung liên quan đến chương 3 giám sát của HĐND với nội dung góp ý chính là cần có chế tài sau giám sát để mang lại hiệu quả giám sát cao.

Các ý kiến đóng góp của các đại biểu chính là sự đúc rút từ kinh nghiệm và thực tiễn công việc tại cơ sở nên rất thực tế, không hình thức. Thời gian tới, HĐND huyện Bố Trạch tiếp tục tập hợp ý kiến đóng góp để gửi lên cấp trên nhằm góp phần hoàn thiện dự thảo Luật Hoạt động giám sát Quốc hội và HĐND.

Thanh Hải