.

Thành ủy Đồng Hới: Hội nghị tổng kết đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020

Thứ Sáu, 10/07/2015, 11:08 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 9-7, Thành ủy Đồng Hới tổ chức hội nghị quán triệt các văn kiện Hội nghị lần thứ 11, BCH Trung ương Đảng khoá XI và tiến hành tổng kết đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020.

rao Giấy khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho các tổ chức, cá nhân đạt thành tích cao trong thực hiện và chỉ đạo đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở.
Trao giấy khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho các tổ chức, cá nhân đạt thành tích cao trong thực hiện và chỉ đạo đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở.

Sau thành công của 2 đại hội điểm (Đảng bộ phường Bắc Nghĩa và Đảng bộ Quân sự thành phố), đến nay đã có 58/59 đảng bộ, chi bộ đại hội thành công (Đảng bộ phường Đồng Sơn chưa tiến hành đại hội). Trong 28 đảng bộ có 14 đảng bộ đại hội đại biểu, 14 đảng bộ đại hội đảng viên.

Tất cả các đảng bộ, chi bộ thực hiện đầy đủ 4 nội dung đại hội gồm: tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2010-2015 và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và dự thảo văn kiện đại hội Đảng bộ cấp trên trực tiếp, đóng góp ý kiến về tiêu chuẩn, cơ cấu cấp ủy trên trực tiếp; bầu BCH đảng bộ, chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020; bầu đoàn đại biểu dự đại hội Đảng bộ cấp trên.

Qua các đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở có thể đánh giá rõ: việc xây dựng dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội chuẩn bị chu đáo, bảo đảm chất lượng, sát với đặc điểm, tình hình địa phương, đơn vị. Nội dung báo cáo đánh giá đầy đủ kết quả đạt được, phân tích rõ hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Công tác chuẩn bị nhân sự bảo đảm dân chủ, khách quan, thực hiện đúng quy trình, tiêu chuẩn. Công tác bầu cử bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, bình đẳng, trực tiếp, đúng hình thức, trình tự, thủ tục theo quy chế bầu cử trong Đảng. Công tác tuyên truyền được quan tâm, chú trọng. Đại hội tiến hành trang nghiêm, tiết kiệm đúng quy định, đầy đủ các nội dung, chương trình.

Hội nghị chỉ ra những ưu, khuyết điểm, bài học kinh nghiệm qua thực hiện đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở từ đó kiến nghị, đề xuất, xây dựng một số nhiệm vụ trọng tâm sau đại hội, đó là: rút kinh nghiệm, phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ thành phố Đồng Hới lần thứ XX đạt kết quả tốt, bảo đảm các yêu cầu của Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy đề ra; các tổ chức cơ sở Đảng sau đại hội tiến hành công tác, sắp xếp, bố trí cán bộ; xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy, phân công nhiệm vụ của cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ cấp ủy khóa mới nhằm triển khai nghị quyết đại hội; UBND thành phố sớm hướng dẫn UBND xã, phường thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử theo Nghị định 26/2015/NĐ-Cp ngày 9-3-2015 của Chính phủ.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy đã quyết định khen thưởng cho 6 tổ chức cơ sở Đảng, 4 tổ chỉ đạo đại hội và 5 cá nhân thành viên tổ chỉ đạo đại hội có thành tích cao trong thực hiện và chỉ đạo đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở.

T.Long-Hoài Thu