.
Khối thi đua III-Công đoàn viên chức Việt Nam:

Hội thảo "Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh"

Thứ Sáu, 10/07/2015, 11:05 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 9-7, tại thành phố Đồng Hới, Khối thi đua III-Công đoàn viên chức Việt Nam tổ chức hội thảo với chủ đề "Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh", chủ đề xuyên suốt hoạt động của các tổ chức công đoàn trực thuộc khối gồm: Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Dự hội thảo có đại diện lãnh đạo các tổ chức công đoàn thuộc Khối thi đua III, về phía tỉnh Quảng Bình có lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn viên chức tỉnh.

Toàn cảnh Hội thảo
Toàn cảnh hội thảo.

Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới là nhiệm vụ hàng đầu của các tổ chức công đoàn. Bằng những đặc thù nghề nghiệp Khối thi đua III, các tổ chức công đoàn thường xuyên bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị để xây dựng, phát triển các phong trào vững mạnh, toàn diện, mang bản sắc riêng từng đơn vị. Tổ chức công đoàn có những việc làm phù hợp, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Các tổ chức công đoàn phát triển mạnh số lượng đoàn viên, đóng góp vào các quỹ nhân đạo, từ thiện; tham gia tuyên truyền các ngày lễ lớn của dân tộc; tham gia xây dựng Đảng vững mạnh; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những công việc cụ thể…

Tại hội thảo, các đại biểu đóng góp những tham luận, ý kiến hay, tập trung vào chủ đề trọng tâm “Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh” như: Công đoàn Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức tốt các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Xây dựng người cán bộ, công chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, “Xây dựng nề nếp trong công tác, sinh hoạt tập thể và văn minh công sở”.

Công đoàn Đài Truyền hình Việt Nam với các phong trào thi đua “Đổi mới công tác quản lý, sáng tạo trong công tác chuyên môn, xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp”; “Phát huy sáng kiến trong quản lý để nâng cao chất lượng công việc và tiết kiệm chi phí”; “Phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Công đoàn Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam với phương châm hành động “Dân chủ, sáng tạo, chuyên nghiệp, hiệu quả”; phát huy tốt chức năng chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp chính đáng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Công đoàn Ngân hàng Phát triển Việt Nam xây dựng công đoàn vững mạnh gắn liền với công tác xã hội, từ thiện, nhân đạo; chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức.

Công đoàn Đài Tiếng nói Việt Nam với phong trào thi đua “Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả” gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

Kết quả rút ra tại hội thảo sẽ trở thành nội dung, phương châm hành động cho các tổ chức công đoàn Khối thi đua III nhằm xây dựng công đoàn vững mạnh trong 6 tháng còn lại của năm 2015 và những năm tiếp theo.

T.Long-Hoài Thu