.

Hội thảo về REDD+ và các vấn đề liên quan

Thứ Sáu, 10/07/2015, 14:29 [GMT+7]
(QBĐT) - Sáng 10-7, Ban quản lý dự án FCPF-REDD+ tỉnh tổ chức hội thảo về REDD+ và các vấn đề liên quan.
Toàn cảnh hội thảo.
Toàn cảnh hội thảo.
Để hiểu thêm về mục đích, nội dung của REDD+, tại hội thảo, báo cáo viên dự án đã báo cáo tình hình biến đổi khí hậu và tiến trình chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ tại Việt Nam, đồng thời báo cáo tiến trình chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ tại Quảng Bình.
 
Theo đó, mục tiêu của REDD+ là nhằm giảm phát thải từ việc ngăn chặn mất rừng, giảm phát thải từ việc ngăn chặn suy thoái rừng; bảo tồn trữ lượng Các-bon rừng, quản lý rừng bền vững, nâng cao trữ lượng Các-bon rừng. Từ đó giảm phát thải khí nhà kính, góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu trên phạm vi cấp khu vực và toàn cầu; góp phần quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn đa dạng sinh học và duy trì dịch vụ môi trường, cải thiện sinh kế của người dân.
 
Tại Quảng Bình, dự án REDD+ được triển khai từ cuối năm 2013, đến nay dự án đã thực hiện được nhiều hoạt động đáng ghi nhận. Trong năm 2014, Ban quản lý dự án tỉnh đã thực hiện 100% kế hoạch được phê duyệt với kinh phí 884.713.000 đồng. Cụ thể, ở hợp phần 1 (hỗ trợ xây dựng chính sách, nâng cao năng lực kỹ thuật, quản lý và vận hành REDD+ ở cấp Trung ương và địa phương), dự án đã tổ chức các cuộc họp nhằm đánh giá tình hình thực hiện các hoạt động REDD+ trên địa bàn; tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu và sáng kiến REDD+; triển khai các đợt tham quan, hội thảo học tập về quá trình thực hiện REDD+.
 
Đối với hợp phần 3 (hỗ trợ nâng cao nhận thức, tăng cường năng lực, tham vấn các bên liên quan, đáp ứng yêu cầu về các biện pháp bảo đảm an toàn, chia sẻ thông tin và kinh nghiệm thực hiện REDD+ trong khu vực), dự án tiến hành 6 cuộc tham vấn các bên liên quan ở các cấp về REDD+ với mục đích tìm hiểu tình hình quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn; tuyên truyền nâng cao nhận thức, tăng cường năng lực các bên liên quan về biến đổi khí hậu và REDD+; tổ chức các cuộc thi vẽ tranh chủ đề “Bảo vệ và phát triển rừng bền vững tại cộng đồng”.
 
Trong năm 2015, kế hoạch hoạt động của Ban quản lý dự án tỉnh được phê duyệt tổng kinh phí từ nguồn vốn viện trợ gần 2,2 tỷ đồng; 6 tháng đầu năm đã giải ngân được 342.872.000 đồng. Hợp phần 1 và hợp phần 3 được dự án tiếp tục thực hiện tốt với các hoạt động như tổ chức hội nghị, đào tạo, tập huấn, truyền thông… Bên cạnh đó, hợp phần 4 (quản lý, theo dõi và đánh giá dự án) cũng được triển khai với việc mua sắm, sửa chữa công cụ, thiết bị văn phòng cho Ban quản lý dự án tỉnh…
 
Lê Mai