.

HĐND huyện Quảng Ninh tổ chức kỳ họp thứ 11

Thứ Ba, 14/07/2015, 08:15 [GMT+7]

(QBĐT) - Sáng 13-7, HĐND huyện Quảng Ninh khoá XVIII tổ chức kỳ họp thứ 11 nhằm đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm 2015; triển khai nhiệm vụ, kế hoạch 6 tháng cuối năm và xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng của địa phương.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe báo cáo của Thường trực HĐND huyện về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; báo cáo của UBND huyện về tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp cơ bản tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2015;  các báo cáo kết quả giám sát của các ban HĐND; báo cáo tổng quyết toán ngân sách năm 2014, thực hiện ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2015...

6 tháng đầu năm 2015, kinh tế-xã hội trên địa bàn huyện Quảng Ninh được duy trì ổn định và có bước phát triển, quốc phòng-an ninh được giữ vững, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục đạt được kết quả tích cực. Trong đó, tổng sản lượng lương thực 33.464 tấn, đạt 101,35%; thu ngân sách trên địa bàn đạt 36,1 tỷ đồng. Phong trào xây dựng nông thôn mới được tập trung triển khai tích cực; công tác dồn điền, đổi thửa, xây dựng các cánh đồng mẫu lớn và chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi được chú trọng.

Lĩnh vực văn hoá-xã hội tiếp tục phát triển với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực. Công tác xã hội hóa giáo dục ngày càng phát triển sâu rộng; duy trì vững chắc phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và THCS với 15/15 xã, thị trấn; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,8%...

Sau khi HĐND huyện triển khai phiên chất vấn, trả lời chất vấn, kỳ họp cũng đã tiến hành thông qua dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước huyện năm 2014; dự thảo Nghị quyết về tiếp tục thực hiện các mục tiêu kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2015...

Hương Trà