.

Sở Tư pháp sơ kết công tác cải cách hành chính giai đoạn đoạn 2011-2015

Thứ Sáu, 05/06/2015, 17:06 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 5-6, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2011-2015 và triển khai công tác Tư pháp 6 tháng cuối năm 2015.

Đồng chí Nguyễn Thị Lài, Tỉnh ủy viên,  Giám đốc Sở Tư pháp trao tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC giai đoạn 2011-2015.
Đồng chí Nguyễn Thị Lài, TUV, Giám đốc Sở Tư pháp trao tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC giai đoạn 2011-2015.

Giai đoạn 2011-2015, công tác CCHC của Sở Tư pháp đã bám sát chương trình, kế hoạch của tỉnh, triển khai toàn diện, có hiệu quả tất cả các nội dung trong kế hoạch CCHC đã được ban hành hàng năm.

Trong 5 năm qua, Sở Tư pháp đã thẩm định, góp ý 299 văn bản quy phạm pháp luật; rà soát 3.151 văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành theo chuyên đề lĩnh vực; hệ thống hóa 557 văn bản quy phạm pháp luật; tiếp nhận 33.691 hồ sơ thủ tục hành chính…

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC giai đoạn 2011-2015 vẫn còn nhiều tồn tại hạn chế như: việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, các văn bản về cán bộ và đổi mới công tác cán bộ còn dàn trải; bộ máy tổ chức của Sở Tư pháp mặc dù đã được kiện toàn, bổ sung nhưng vẫn chưa hoàn thiện; công tác kiểm soát thủ tục hành chính trong một số ngành, lĩnh vực còn chậm; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong một số lĩnh vực hoạt động còn hạn chế…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về phương hướng, nhiệm vụ công tác CCHC giai đoạn 2016-2020, trong đó chú trọng vào các nhiệm vụ như: tiếp tục triển khai thực hiện chương trình tổng thể CCHC tỉnh giai đoạn 2011-2020; tham mưu UBND tỉnh trong công tác cải cách thể chế, trọng tâm là việc thẩm định, góp ý, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, thi hành pháp luật; tham mưu UBND tỉnh xây dựng và ban hành kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; tiếp tục thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp, đăng ký hộ tịch; rà soát, sắp xếp bộ máy; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin…

Hội nghị cũng đã dành nhiều thời gian để đánh giá những kết quả đạt được trong công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2015 và triển khai một số nhiệm vụ những tháng còn lại.

Nhân dịp này, 5 tập thể, 5 cá nhân đã được Sở Tư pháp tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC giai đoạn 2011-2015.

Ngọc Hải