.

Thị xã Ba Đồn: Tổng kết 5 năm thực hiện các chương trình phát triển kinh tế-xã hội trọng điểm giai đoạn 2011-2015

Thứ Tư, 01/04/2015, 10:02 [GMT+7]

(QBĐT) - Thị xã Ba Đồn vừa tổng kết 5 năm thực hiện chương trình phát triển-xã hội trọng điểm của thị xã giai đoạn 2011-2015.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, UBND huyện Quảng Trạch cũ đã đề ra 5 chương trình phát triển kinh tế-xã hội trọng điểm: Phát triển CN-TTCN và ngành nghề nông thôn; phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội theo hướng đồng bộ; phát triển nông nghiệp; phát triển nguồn nhân lực và chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015.

Qua 5 năm triển khai thực hiện các chương trình, tình hình phát triển kinh tế-xã hội đã có bước phát triển và tăng trưởng khá, cụ thể như: Giá trị sản xuất CN- TTCN qua 5 năm tăng 7,96%; tổng số cơ sở sản xuất CN-TTCN tăng từng năm, dự ước năm 2015 tăng lên 5.600 cơ sở; nông nghiệp phát triển theo hướng năng suất và chất lượng, giá trị sản xuất nông-lâm-ngư nghiệp bình quân hàng năm tăng 5,29%; kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội đã có bước đột phá, hệ thống giao thông, thủy lợi, mạng lưới điện, trường, trạm y tế... được đầu tư xây dựng và nâng cấp; chương trình xây dựng NTM đã mang lại hiệu quả thiết thực, cuộc sống người dân vùng nông thôn đã có nhiều thay đổi.

Đến cuối năm 2014, tổng nguồn vốn đầu tư cho xây dựng NTM hơn 260 tỷ đồng. Về phát triển nguồn nhân lực, số lượng lao động được đào tạo nghề ngày một tăng, đã có 1.424 lao động nông thôn được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề; công tác đào tạo nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị được chú trọng, tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ đại học đạt tỷ lệ 87,82%, đào tạo sau đại học đạt 9,56%...

Tại hội nghị, UBND thị xã đã khen thưởng 11 tập thể đã có những thành tích trong việc lãnh đạo thực hiện các chương trình phát triển kinh tế-xã hội trọng điểm của thị xã đoạn 2011-2015.

Lệ Hằng-Kiều Thơm
(Đài TT-TH Thị xã Ba Đồn)