.

Quảng Ninh: Triển khai các luật đã có hiệu lực thi hành và lấy ý kiến dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)

Thứ Năm, 19/03/2015, 08:10 [GMT+7]

(QBĐT) - Huyện Quảng Ninh vừa tổ chức hội nghị triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 và lấy ý kiến dự thảo Bộ Luật Dân sự (Sửa đổi).

Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 có 20 chương, 170 điều, quy định về hoạt động bảo vệ môi trường, chính sách, biện pháp và nguồn lực để bảo vệ môi trường; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong bảo vệ môi trường. Luật Hôn nhân và gia đình có 9 chương, 133 điều, quy định chế độ hôn nhân và gia đình; chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử giữa các thành viên gia đình; trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, nhà nước và xã hội trong việc xây dựng củng cố chế độ hôn nhân gia đình. Hai luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2015.

Nội dung lấy ý kiến được thực hiện đối với toàn bộ dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi), bao gồm quy định chung; quyền sở hữu và các quyền khác; nghĩa vụ và hợp đồng; thừa kế; pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài; điều khoản thi hành và kỹ thuật trình bày các quy định của Bộ luật Dân sự. Trong đó, tập trung vào 10 vấn đề trọng tâm xin ý kiến nhân dân.

Các đại biểu dự hội nghị cơ bản thống nhất nội dung trong dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi), đồng thời đánh giá cao dự thảo có nhiều điểm mới, bố cục, kết cấu chặt chẽ, ngắn gọn và góp ý vào các nội dung liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, của các cơ quan tổ chức, trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền trong việc bảo vệ quyền dân sự, quyền nhân thân; chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự...

Ngọc Khang
(Đài TT-TH Quảng Ninh)