.

Thành lập Công ty CP cấp nước Quảng Bình

Chủ Nhật, 08/02/2015, 16:38 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 6-2, Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Quảng Bình tiến hành đại hội cổ đông và công bố quyết định chuyển đổi thành Công ty CP cấp nước Quảng Bình.

Theo chủ trương đổi mới, sắp xếp và cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quyết định số 1343/QĐ-UBND ngày 12-6-2013 về việc phê duyệt đề án tái cơ cấu Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Quảng Bình, giai đoạn 2013-2015 tầm nhìn 2020.

Mục tiêu của việc thực hiện cổ phần hóa nhằm huy động vốn của các cá nhân, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội trong và ngoài nước để tăng cường năng lực tài chính, đổi mới công nghệ, phương thức quản lý nhằm nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp...

Tại đại hội cổ đông các thành viên đã tham gia thảo luận và bầu Ban quản trị gồm 5 người, do ông Lê Quang Lanh làm chủ tịch HĐQT, đồng thời bầu Ban kiểm soát gồm 3 thành viên.

Sau đại hội cổ đông, Công ty sẽ chính thức đi vào hoạt động với tên gọi mới, đó là Công ty CP cấp nước Quảng Bình.

Hiền Phương