icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm việc với Huyện ủy Quảng Ninh

  • 20:47 | Thứ Ba, 20/07/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Chiều 20-7-2021, đồng chí Trần Vũ Khiêm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Thường trực Huyện ủy và Ban tổ chức Huyện ủy Quảng Ninh.

Tham gia buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Thường trực Huyện ủy, Ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng phòng Nội vụ huyện Quảng Ninh. 
 
Đảng bộ huyện Quảng Ninh hiện có 46 đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc,với 7.513 đảng viên. Có 12 cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận-đoàn thể; 12 phòng, ban chuyên môn khối chính quyền; 7 đơn vị sự nghiệp; 49 trường học và 15 đơn vị xã, thị trấn.
 
Từ sau đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác cán bộ được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kịp thời, đảm bảo dân chủ, chất lượng nhân sự đúng như dự kiến. Nhờ vậy, công tác cán bộ từng bước đi vào nề nếp, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, tạo sự đoàn kết, thống nhất, đồng thuận trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. 
 
Việc xây dựng, sắp xếp, kiện toàn các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã, cấp huyện theo quy định; kịp thời bổ sung các chức danh lãnh đạo, quản lý khi khuyết, thiếu. Sau đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã phân công, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu 168 cán bộ. Việc phân công, điều động với các chức danh Ủy viên Ban chấp hành , Ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy các cấp cơ bản đúng theo phương án nhân sự trình đại hội. Công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý được thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn, cơ bản đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn và đủ số lượng trên mỗi chức danh.
 
Công tác kiện toàn, củng cố tổ chức Đảng được quan tâm, chỉ đạo. Đã kiện toàn, sắp xếp các mô hình tổ chức Đảng theo đúng hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Tiếp tục thực hiện chủ trương giải thể các đảng bộ bộ phận hoạt động không hiệu quả, không còn phù hợp để thành lập chi bộ trực thuộc cấp ủy cơ sở.
Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Vũ Khiêm phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Vũ Khiêm phát biểu tại buổi làm việc.
6 tháng đầu năm 2021, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Ninh đã quyết định kết nạp 47 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt gần 23% kế hoạch giao.
 
Tình hình chính trị nội bộ, dân tộc, tôn giáo trên địa bàn cơ bản ổn định. Sau đại hội đã thẩm tra, xác minh và tham mưu kết luận tiêu chuẩn chính trị cho 931 đồng chí để bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu cán bộ ứng cử theo thẩm quyền…
 
Bên cạnh đó, công tác tổ chức xây dựng Đảng còn gặp phải một số khó khăn, hạn chế như: sắp xếp một số vị trí trong công tác cán bộ còn chậm; một số cấp ủy còn lúng túng trong thực hiện công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, công tác phát triển và quản lý đảng viên; việc cụ thể hoá các chủ trương, Nghị quyết, quy định của Đảng, Nhà nước còn chung chung, chưa bám sát tình hình thực tiễn; công tác phát triển đảng viên tại một số địa bàn gặp khó khăn... 
 
Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đang gặp phải trong công tác tổ chức xây dựng Đảng của Đảng bộ huyện Quảng Ninh.
 
Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Vũ Khiêm đã ghi nhận những nỗ lực của Đảng bộ huyện Quảng Ninh trong công tác tổ chức xây dựng Đảng từ sau đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay.
 
Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị Huyện ủy Quảng Ninh cần tập trung chỉ đạo công tác thể chế hoá Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp thành nhiệm vụ cụ thể phù hợp với địa phương; rà soát, kiện toàn công tác các bộ, quan tâm công tác đào tạo cán bộ, tạo nguồn cán bộ, ưu tiên phát triển cán bộ nữ, trẻ; tiếp tục tích cực triển khai các chủ trương trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; quan tâm hơn công tác chỉ đạo cơ sở; phân công nhiệm vụ cụ thể trong việc giải quyết các vấn đề nổi cộm ở cơ sở; tập trung cao trong chỉ đạo công tác củng cố tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên…
 
Duy Hiền
(Đài TT-TH Quảng Ninh)