.

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

.
16:49, Thứ Sáu, 18/06/2021 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 18-6, Ban Chỉ đạo (BCĐ), Ủy ban bầu cử (UBBC) đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy điều hành hội nghị.
Các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy điều hành hội nghị.

Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy có các đồng chí: Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ bầu cử tỉnh; đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ; đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh, Phó Trưởng BCĐ bầu cử tỉnh. Tham dự hội nghị có các đồng chí thành viên BCĐ bầu cử tỉnh; đại diện Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh; các thành viên UBBC tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành. Tại điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố có sự tham gia của Thường trực huyện, thị, thành ủy và các cơ quan liên quan.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy.

Báo cáo tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2016 nêu rõ: Việc triển khai thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 bảo đảm đúng quy định của pháp luật, đúng thời gian và theo kế hoạch của Hội đồng Bầu cử quốc gia. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp được quan tâm đúng mức. Công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử thực hiện đúng quy trình, đúng cơ cấu và bảo đảm quy định của pháp luật. Việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử đúng thành phần và thực hiện theo đúng các mốc thời gian luật định. Công tác tuyên truyền bầu cử được chú trọng; an ninh trật tự, an toàn xã hội và phòng, chống dịch Covid-19 được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền được quan tâm đúng mức. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường thị trấn đã phối hợp, hướng dẫn các tổ chức phụ trách bầu cử triển khai hiệu quả nhiệm vụ đề ra.

Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ bầu cử tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,

Trưởng BCĐ bầu cử tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 98,84%, kết quả, đã bầu được 6 đại biểu Quốc hội, 50 đại biểu HĐND tỉnh, 259 đại biểu HĐND cấp huyện và 3.435 đại biểu HĐND cấp xã. Cơ cấu, thành phần đại biểu cơ bản phản ánh được tính đại diện rộng rãi của các tầng lớp nhân dân; chất lượng đại biểu được nâng lên; tỉ lệ đại biểu là phụ nữ, người dân tộc thiểu số, trẻ tuổi, trình độ trên đại học đều cao hơn so với nhiệm kỳ trước.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đã đạt được, nêu lên những tồn tại, hạn chế cần tháo gỡ và bài học kinh nghiệm rút ra từ cuộc bầu cử.

Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh, Phó Trưởng BCĐ bầu cử tỉnh kết luận hội nghị.
Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh, Phó Trưởng BCĐ bầu cử tỉnh kết luận hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Đại Thắng nhấn mạnh: Diễn ra trong bối cảnh có nhiều khó khăn, song với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự vào cuộc tích cực của BCĐ bầu cử, UBBC từ tỉnh đến cơ sở và các thành viên; sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, ngành, lực lượng vũ trang, Mặt trận và đoàn thể các cấp; sự chủ động, trách nhiệm của các tổ chức phụ trách bầu cử; đặc biệt là tinh thần làm chủ và sự ủng hộ của cử tri, nhân dân, cùng với việc triển khai rất khoa học, linh hoạt, minh bạch... đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần cho thành công của cuộc bầu cử.

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Cuộc bầu cử diễn ra trong bầu không khí dân chủ, phấn khởi, bình đẳng, đúng pháp luật, tuyệt đối an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội lớn của toàn Đảng bộ, quân và dân tỉnh nhà. Thành công của cuộc bầu cử tiếp sau thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, một lần nữa khẳng định quyết tâm chính trị, ý thức, tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, thể hiện niềm tin của cử tri, của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy; sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp trong tỉnh, khẳng định quyền làm chủ của nhân dân và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Trưởng BCĐ bầu cử tỉnh ghi nhận, biểu dương và cảm ơn toàn thể cử tri, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp đã cùng với BCĐ bầu cử tỉnh, UBBC tỉnh và các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công tốt đẹp cuộc bầu cử.

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Nêu lên những bài học kinh nghiệm và các nhiệm vụ quan trọng cần triển khai trong thời gian tới, đồng chí Vũ Đại Thắng đề nghị mỗi đại biểu Quốc hội tỉnh và đại biểu HĐND các cấp cần nỗ lực phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và nghị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dịp này, Chủ tịch UBND đã tặng bằng khen cho 31 tập thể, 16 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong cuộc bầu cử. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất để UBND tỉnh đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 3 tập thể và 3 cá nhân. 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Thắng, Chủ tịch UBBC tỉnh đánh giá khái quát kết quả và một số tồn tại của cuộc bầu cử. Đồng chí khẳng định: Thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và thắng lợi của cuộc bầu cử sẽ tạo nền tảng, động lực quan trọng cổ vũ Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh phát huy sức mạnh đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra.

Đồng chí Chủ tịch UBBC tỉnh cũng nêu lên những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện và yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực đổi mới, sáng tạo, năng động, vượt qua khó khăn thử thách, hoàn thành mục tiêu đưa Quảng Bình trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra.

Ngọc Mai

 

    

,