icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

  • 19:02 | Thứ Bảy, 12/06/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Chiều nay (12-6), Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05) nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - chuyên đề năm 2021. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.

Dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình có đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể, đơn vị trong tỉnh; Thường trực và Trưởng Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị

Hội nghị đã được nghe Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương giới thiệu chuyên đề toàn khóa - chuyên đề năm 2021: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đây là nội dung quan trọng trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chuyên đề cung cấp những nội dung cơ bản, các giải pháp chủ yếu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2021 và những năm tiếp theo, nhằm phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Các đại biểu dự hội nghị
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị.

Chuyên đề gồm hai nội dung chính là: “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay”.  

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các đại biểu nghiên cứu, tiếp thu sâu sắc những nội dung của chuyên đề, tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đây cũng là nội dung cốt lõi trong văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.  

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị.

Căn cứ hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc nghiên cứu, học tập chuyên đề, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị ban tuyên giáo các cấp chủ động tham mưu, giúp cấp ủy cùng cấp xây dựng kế hoạch triển khai, chỉ đạo tổ chức việc nghiên cứu, học tập đến tất cả cán bộ, đảng viên và nhân dân. Hàng năm có kế hoạch kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện gắn với tình hình thực tiễn nhiệm vụ cụ thể của từng ngành, địa phương, đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đề nghị cấp ủy các cấp chủ động, sáng tạo đổi mới hình thức học tập, tuyên truyền bảo đảm thiết thực, hiệu quả và an toàn.

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, để thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05, cần gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và chức trách, nhiệm vụ, đặc điểm, tình hình từng địa phương, đơn vị. Trong đó, tiếp tục thực hiện hiệu quả Kết luận số 01 ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05, góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh của thời đại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là phải khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

 Ngọc Mai