.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thành phố Đồng Hới

.
13:55, Thứ Năm, 06/05/2021 (GMT+7)

(QBĐT) - Sáng nay, 6-5, đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại TP. Đồng Hới.

Lãnh đạo UBBC thành phố Đồng Hới báo cáo tình hình thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại thành phố Đồng Hới.
Đại diện UBBC TP. Đồng Hới báo cáo công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Theo báo cáo của UBBC TP. Đồng Hới, được sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời và có hiệu quả của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, UBBC tỉnh, đến nay, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại TP. Đồng Hới được thực hiện chu đáo, đúng luật định. Công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử thực hiện đúng quy trình, cơ cấu và bảo đảm quy định của pháp luật. Việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử đúng thành phần và thực hiện theo đúng các mốc thời gian quy định. TP. Đồng Hới đã chú trọng triển khai tốt kế hoạch tuyên truyền bầu cử, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc. Việc in ấn và cấp phát tài liệu phục vụ cho công tác bầu cử được thực hiện đầy đủ và kịp thời. Công tác tổ chức thực hiện bầu cử được sự hưởng ứng của hệ thống chính trị từ thành phố đến xã, phường.

Thành viên UBBC thành phố Đồng Hới báo cáo thêm một số nội dung đã thực hiện cho công tác bầu cử.
Thành viên UBBC TP. Đồng Hới báo cáo thêm một số nội dung công tác chuẩn bị bầu cử.

Đối với bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, TP. Đồng Hới thuộc đơn vị bầu cử số 2 với số đại biểu được bầu là 3. Đối với bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, TP. Đồng Hới có 2 đơn vị bầu cử gồm: Đơn vị bầu cử số 9, số đại biểu được bầu là 4 và đơn vị bầu cử số 10, số đại biểu được bầu là 3.

Đồng chí Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh kiểm tra một số khu vực bỏ phiếu trên địa bàn thành phố Đồng Hới.
Đồng chí Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh kiểm tra việc niêm yết danh sách cử tri, ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại một số khu vực bỏ phiếu trên địa bàn TP. Đồng Hới.

Đối với bầu cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026, tổng số đại biểu HĐND TP. Đồng Hới được bầu là 32 đại biểu; số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố là 7 đơn vị. Đối với bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, có tổng số ban bầu cử là 106; tổng số đại biểu cấp xã được bầu chốt danh sách đến ngày 3-5-2021 là 345 đại biểu; toàn thành phố có 120 tổ bầu cử...  

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh lưu ý: Thời gian từ nay đến bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 không còn dài, do đó, UBBC TP. Đồng Hới cần tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, nâng cao nhận thức cho cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị, nhân dân, cử tri hiểu đúng, đủ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội lớn của toàn dân, vì vậy phải tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền trực quan, cổ động và tuyên truyền thông qua phương tiện thông tin đại chúng.

Đồng chí Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh kết luận cuộc kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn thành phố Đồng Hới.
Đồng chí Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh kết luận buổi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn TP. Đồng Hới.

Đồng chí Chủ tịch UBBC tỉnh yêu cầu UBBC TP. Đồng Hới cần rà soát lại các nhiệm vụ đã triển khai; phân công các đồng chí trong Ban Chỉ đạo bầu cử, thành viên UBBC tăng cường bám sát cơ sở, chỉ đạo, hướng dẫn, nắm tình hình, nếu có vấn đề phát sinh chủ động đề xuất, tham mưu để xử lý kịp thời. Công tác phòng chống dịch Covid-19 phải được đặt lên hàng đầu và cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ giữa công tác phòng chống dịch Covid-19 với lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, trong đó phải bảo đảm an toàn nhất cho công tác bầu cử. Mặt khác, TP. Đồng Hới cần có phương án dự phòng về tình hình thời tiết bất lợi; tiếp tục tăng cường đợt cao điểm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội và an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ; rà soát, tăng cường công tác kiểm tra việc chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất nhằm phục vụ tốt nhất cho cuộc bầu cử; phối hợp với các đơn vị chức năng làm tốt công tác tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp...

                                                           Bùi Thành
 

,