icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Các doanh nghiệp nợ thuế phải thực hiện đúng quy định của pháp luật và cam kết

  • 18:08 | Thứ Tư, 12/05/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) Chiều nay, 12-5, UBND tỉnh đã tổ chức buổi làm việc với Cục Thuế tỉnh, các sở, ngành, đơn vị và doanh nghiệp khai thác khoáng sản về thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Đồng chí Phan Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Cục Thuế tỉnh báo cáo tình hình nợ động thuế của các doanh nghiệp
Đại diện Cục Thuế Quảng Bình báo cáo tình hình nợ đọng thuế của các doanh nghiệp.

Theo báo cáo của Cục thuế Quảng Bình, tính đến hết tháng 4-2021, nợ đọng thuế của tỉnh là hơn 400 tỷ đồng, chiếm khoảng 20% tổng số thu hiện tại. Trong đó, nợ từ các doanh nghiệp khai thác khoáng sản chiếm khoảng 70%.

Đại diện Công ty cổ phần khai thác sản xuất bột đá chất lượng cao Linh Thành Quảng Bình
Đại diện Công ty CP khai thác sản xuất bột đá chất lượng cao Linh Thành Quảng Bình phát biểu và cam kết lộ trình thời gian hoàn thành số tiền nợ thuế.

Một số đơn vị có số nợ lớn như: Công ty CP khai thác sản xuất bột đá chất lượng cao Linh Thành Quảng Bình hơn 85 tỷ đồng; Công ty CP sản xuất vật liệu và xây dựng Cosevco 1 hơn 73 tỷ đồng; Công ty CP khoáng sản Hoàng Long hơn 13 tỷ đồng; Công ty CP Xây dựng Đại Phúc Quảng Bình hơn 12 tỷ đồng; Công ty CP Cosevco 6 hơn 9 tỷ đồng; Công ty TNHH Việt Hà hơn 8 tỷ đồng; Công ty TNHH Kaolin Quảng Bình - Bohemia hơn 6,7 tỷ đồng; Công ty CP đầu tư và thương mại Linh Thành Quảng Bình hơn 3 tỷ đồng; Công ty CP 207 hơn 2,5 tỷ đồng; Công ty Đại Tiến Phát hơn 2,4 tỷ đồng.

Công ty cổ phần sản xuất vật liệu và xây dựng Cosevco 1
Công ty CP sản xuất vật liệu và xây dựng Cosevco 1 phát biểu và cam kết lộ trình thời gian hoàn thành số tiền nợ thuế.

Trước tình trạng nợ thuế này, Cục thuế Quảng Bình đã áp dụng các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế như ngừng sử dụng hóa đơn rất nhiều lần. Tuy nhiên do gặp nhiều khó khăn nên các doanh nghiệp không thể thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc thực hiện rất ít so với tổng số nợ.

...Công ty cổ phần Xây dựng Đại Phúc Quảng Bình  phát biểu và cam kết lộ trình thời gian hoàn thành số tiền nợ thuế.
Công ty CP Xây dựng Đại Phúc Quảng Bình phát biểu và cam kết lộ trình thời gian hoàn thành số tiền nợ thuế.

Tình trạng nợ đọng thuế lớn và kéo dài của các doanh nghiệp khoáng sản nói trên được xác định do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. Tuy nhiên, việc thực hiện nghĩa  nộp thuế là quy định bắt buộc. Nếu tình trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc cân đối thu, chi ngân sách của địa phương. Do đó, tại buổi làm việc, cùng với việc làm rõ thêm các nguyên nhân và khó khăn, các doanh nghiệp đã cam kết lộ trình thời gian thực hiện nghĩa vụ nộp thuế trong thời gian tới. Đại diện các sở, ngành liên quan cũng làm rõ thêm nghĩa vụ, trách nhiệm của các doanh nghiệp phải thực hiện theo cam kết của đơn vị.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Mạnh Hùng kết luận buổi làm việc.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Mạnh Hùng kết luận buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Mạnh Hùng đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của Cục thuế Quảng Bình trong việc bảo đảm nguồn thu cho ngân sách địa phương thời gian qua, đồng thời chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc mà các doanh nghiệp gặp phải.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Các doanh nghiệp trước hết cần chấp hành pháp luật về nghĩa vụ nộp thuế. UBND tỉnh và các sở, ngành, đơn vị chức năng đã tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp. Vì vậy, tỉnh sẽ kiên quyết xử lý nghiêm nếu các doanh nghiệp tiếp tục không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo đúng quy định và cam kết. Về số thuế mới phát sinh, yêu cầu các doanh nghiệp không được để nợ đọng. 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã giao trách nhiệm cụ thể cho các sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ để thực hiện các giải pháp, phối hợp tăng cường công tác quản lý thuế, thu hồi nợ đọng thuế đối với các doanh nghiệm hoạt động khai thác khoáng sản.

Các doanh nghiệp ký cam kết lộ trình thời gian hoàn thành nộp số tiền nợ thuế.
Các doanh nghiệp ký cam kết lộ trình thời gian hoàn thành nộp số tiền nợ thuế.

Tại buổi làm việc, các doanh nghiệp tiến hành ký cam kết thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.

                                    Bùi Thành