.

Tạo bước tiến mạnh mẽ, quyết liệt trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

.
08:57, Thứ Sáu, 16/04/2021 (GMT+7)

(QBĐT) - Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đinh Hữu Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy tại hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát (KT.GS) và thi hành kỷ luật trong Đảng quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2021 được tổ chức vào chiều 15-4 tại huyện Lệ Thủy.

oàn cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Quý I-2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp đã nghiêm túc học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác KT,GS, nhất là các văn bản về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tập trung thể chế hóa, cụ thể hóa các nội dung về công tác KT,GS trong nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Cấp ủy, UBKT các cấp đã tích cực, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch KT,GS và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ KT,GS theo kế hoạch đã đề ra. UBKT Tỉnh ủy đang kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ KT,GS và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 12 tổ chức đảng; UBKT cấp huyện và cấp cơ sở đã kiểm tra 56 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ KT,GS; đã kiểm tra 27 tổ chức đảng cấp dưới về việc thi hành luật trong Đảng.

UBKT Tỉnh ủy và hầu hết UBKT các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã chủ động giám sát thường xuyên, nắm tình hình tổ chức đảng, đảng viên, cấp ủy viên, cán bộ thuộc diện ban thường vụ cấp ủy quản lý; giám sát việc thực hiện thông báo kết luận của cấp ủy và UBKT cấp mình.

Đồng chí Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Đinh Hữu Thành:  Tạo bước tiến mạnh mẽ, quyết liệt trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng

Đồng chí Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Đinh Hữu Thành: Tạo bước tiến mạnh mẽ, quyết liệt trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

UBKT nhiều đơn vị cấp huyện đã tích cực, chủ động nắm tình hình tổ chức đảng, đảng viên và quyết định kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kịp thời phân loại, xử lý và giải quyết đơn thư tố cáo, phản ánh đối với tổ chức đảng và đảng viên. Việc thi hành kỷ luật cơ bản kịp thời, đúng nguyên tắc, thủ tục. Công tác KT,GS của cấp ủy, UBKT các cấp đã góp phần xây dựng tổ chức Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch vững mạnh, ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ một số vấn đề, trao đổi về những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của các địa phương, đơn vị và đề xuất, kiến nghị một số giải pháp nhằm thực hiện tốt  hơn nhiệm vụ công tác KT,GS của cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp trong thời gian tới

Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Đinh Hữu Thành ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng và những kết quả đạt được của cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT ba cấp trong toàn tỉnh.

Về nhiệm vụ trọng tâm quý II-2021, đồng chí Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Đinh Hữu Thành lưu ý: Tập trung xem xét, xử lý, giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo  tổ chức đảng, đảng viên, trong đó chú trọng nội dung liên quan đến bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Quan tâm củng cố kiện toàn bộ máy UBKT; chủ động phối hợp chặt chẽ công tác KT,GS của Đảng với công tác thanh tra kiểm toán, điều tra, truy tố xét xử của Nhà nước; đưa công tác phòng chống tham nhũng thành một trong những nội dung trọng tâm của UBKT Tỉnh ủy; chú trọng thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

Bên cạnh việc phát huy hiệu quả công tác tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, cần tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra chấp hành và công tác giám sát; làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến về công tác KT,GS và hoạt động của ngành Kiểm tra Đảng.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Nhiệm vụ KT,GS thời gian tới còn nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt trong quý II-2021, thời điểm diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đề nghị cấp uỷ, UBKT phát huy hiệu quả công tác, khắc phục hạn chế, khuyết điểm, tạo bước tiến mạnh mẽ, quyết liệt, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Ngọc Mai

 

 

 

,