icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Hội nghị trực tuyến giao ban ngành Kiểm tra Đảng quý I năm 2021

  • 14:35 | Thứ Tư, 07/04/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT)-  Sáng nay, 7-4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc giao ban công tác kiểm tra, giám sát (KT,GS) và thi hành kỷ luật của Đảng quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2021. Dự và chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm UBKT Trung ương.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình có các đồng chí: Vũ Đại Thắng, Ủy  viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Hữu Thành, Ủy  viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Trần Vũ Khiêm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; các đồng chí Thường trực và ủy viên UBKT Tỉnh ủy; Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm UBKT các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Qua nghe báo cáo của đồng chí Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương cho thấy: Quí I năm 2021, mặc dù phải tập trung cao độ cho việc tổ chức Đại hội lần thứ XIII của Đảng, kiện toàn nhân sự lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và phòng, chống dịch Covid -19, song Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy và UBKT các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, quyết tâm, quyết liệt.

Đại biểu dự hội nghị

Đại biểu dự hội nghị

Nội dung kiểm tra tiếp tục đi vào những lĩnh vực, địa bàn nhạy cảm, phức tạp, dễ phát sinh vi phạm và những vấn đề nổi cộm, bức xúc, mới phát sinh. Qua kiểm tra, đã kết luận và xử lý nghiêm minh các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. Chất lượng, hiệu quả công tác giám sát chuyên đề, kiểm tra tài chính đảng, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ KTGS, và thi hành kỷ luật trong Đảng ngày càng được nâng lên. Tổ chức, bộ máy và nhân sự UBKT được kiện toàn; chủ động tham mưu xây dựng, ban hành quy chế làm việc; tập trung thể chế hóa, cụ thể hóa nội dung về công tác kiểm tra, giám sát trong nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Thời gian tới sẽ diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tiến hành bầu, phê chuẩn, kiện toàn các chức danh lãnh đạo của Nhà nước và các bộ, ngành Trung ương; toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, UBKT Trung ương đã đề ra phương hướng và 6 nhiệm vụ cần tập trung triển khai thực hiện trong quý II năm 2021.

Đại biểu dự hội nghị

Đại biểu dự hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong thời gian qua, đồng thời thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Đồng chí nêu lên một số nhiệm vụ trọng tâm quý II, gồm: Tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng sát với đặc điểm, tình hình của địa phương, đơn vị; tiếp tục thể chế hóa, cụ thể hóa các mục tiêu, quan điểm, giải pháp về công tác kiểm tra, giám sát trong nghị quyết và các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, đại hội Đảng các cấp.

Thực hiện toàn diện nhiệm vụ KT,GS, trong đó chú trọng các tổ chức đảng, và gắn trách nhiệm của người đứng đầu; những nơi dễ xảy ra sai phạm, nội bộ có biểu hiện mất đoàn kết, những nơi có nhiều bức xúc, dư luận quan tâm; chú ý giám sát đều các khu vực, lĩnh vực, địa phương; siết chặt hơn nữa kỷ luật, kỷ cương; thực hiện nghiêm các văn bản về phòng, chống tham nhũng...

Đồng chí Chủ nhiệm UBKT Trung ương yêu cầu các địa phương nâng cao chất lượng giám sát; giải quyết hiệu quả đơn thư tố cáo, nhất là đơn thư liên quan đến nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong thực thi nhiệm vụ, các địa phương, đơn vị cần thực sự quan tâm, lắng nghe ý kiến của nhân dân, báo chí, công luận; từ đó phát hiện, xử lý và ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực. Coi trọng công tác tuyên truyền, kịp thời báo cáo kết quả các kỳ họp để công khai thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định để nhân dân theo dõi, góp phần giáo dục, răn đe, phòng ngừa sai phạm.

Phối hợp chặt chẽ giữa công tác KT,GS của Đảng với công tác thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử của Nhà nước; thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy UBKT và cơ quan UBKT; xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tình hình mới, thật sự là thanh bảo kiếm sắc bén của Đảng. 

Ngọc Mai