.

HĐND huyện Quảng Trạch: Chú trọng chất lượng tiếp xúc cử tri, giải quyết khiếu nại, tố cáo

.
18:21, Thứ Bảy, 17/04/2021 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 16-4, Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Quảng Trạch tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá hoạt động của HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.    

Đồng chí Nguyễn Xuân Đạt, Bí thư Huyện ủy Quảng Trạch trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021

Đồng chí Nguyễn Xuân Đạt, Bí thư Huyện ủy Quảng Trạch trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021.

Nhiệm kỳ qua, HĐND huyện Quảng Trạch đã chủ động bám sát các quy định của pháp luật, tình hình thực tế của địa phương để ban hành các nghị quyết, quyết định, kế hoạch và triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng. Hoạt động của HĐND huyện đã có nhiều đổi mới về cả nội dung, hình thức, thực hiện ngày càng tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định.
 
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND huyện đã tổ chức 20 kỳ họp, trong đó có 10 kỳ họp thường lệ và 10 kỳ họp chuyên đề. Tại các kỳ họp, HĐND huyện đã quyết định nhiều nội dung quan trọng, ban hành 117 nghị quyết trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội và các vấn đề thuộc thẩm quyền.
 
Nhìn chung các nghị quyết ban hành đều xuất phát từ nhu cầu thực tế của địa phương, tạo sự chuyển biến tích cực về mọi mặt, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân trên địa bàn huyện.

Đồng chí Vũ Thị Mai, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện trao giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021

Đồng chí Vũ Thị Mai, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện trao giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021.

Hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân luôn được quan tâm. Các đại biểu HĐND huyện đã phát huy được vai trò, trách nhiệm trước cử tri; luôn duy trì mối quan hệ chặt chẽ, lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của cử tri, thực sự là cầu nối giữa chính quyền với nhân dân.
 
Trong nhiệm kỳ đã tổ chức 108 điểm tiếp xúc cử tri với 9.468 cử tri tham gia, tiếp nhận 888 lượt ý kiến, tỷ lệ giải quyết, trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri đạt 100%. Bên cạnh đó, mối quan hệ công tác giữa Thường trực HĐND với UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) huyện ngày càng được tăng cường, góp phần tích cực vào việc thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết của HĐND huyện đã đề ra.

Đồng chí Phan Văn Thanh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021

Đồng chí Phan Văn Thanh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong hoạt động của HĐND huyện nhiệm kỳ qua như: Đại biểu HĐND, thành viên các ban HĐND chủ yếu kiêm nhiệm nên thời gian dành cho hoạt động còn hạn chế; kết quả giải quyết, trả lời lời ý kiến của các phòng, cơ quan, đơn vị chưa thấu đáo; công tác tiếp xúc cử tri chưa thu hút được đông đảo người dân đến tham gia....
 
Các đại biểu cũng đã đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 như: Tiếp tục cải tiến phương thức làm việc của Thường trực các ban, tổ đại biểu, đại biểu HĐND và nâng cao chất lượng hiệu quả phối hợp hoạt động giữa HĐND, UBND, UBMTTQ và các cơ quan liên quan; nâng cao chất lượng tổ chức kỳ họp HĐND; coi trọng chất lượng tiếp xúc cử tri, giải quyết các ý kiến, kiến nghị khiếu nại, tố cáo của cử tri và công dân, không để kéo dài, chậm giải quyết, gây bức xúc cho cử tri và nhân dân...
 
Dịp này, HĐND huyện Quảng Trạch đã trao giấy khen cho 18 tập thể và 33 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021.
 
Đ.N
 
 
 
 
 
,