icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021

  • 19:19 | Thứ Tư, 14/04/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) – Chiều nay, 14-4, đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị bàn các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021. 

Toàn cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Phan Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh; giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan; chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; đại diện lãnh đạo một số nhà đầu tư...

Giám đốc Sở Kế hoạch-Đầu tư báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân các dự án trên địa bàn tỉnh.

Đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch-Đầu tư báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân các dự án trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch-Đầu tư, tổng vốn ngân sách Nhà nước (NSNN) giao cho tỉnh theo kế hoạch năm 2021 là 2.677.820 triệu đồng. Trong đó, đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương 907.706 triệu đồng; ngân sách Trung ương thực hiện các chương trình là 1.770.114 triệu đồng. Để tạo điều kiện cho các địa phương, đơn vị chủ động triển khai thực hiện sớm việc giải ngân các nguồn vốn, UBND tỉnh đã giao vốn năm 2021 từ đầu năm cho các chủ đầu tư. 

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Đến hết tháng 3-2021, tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công toàn tỉnh đạt khoảng 23%; trong đó, đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương giải ngân ước đạt 27,42%, vốn ngân sách Trung ương thực hiện các chương trình giải ngân ước đạt 7,93%.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về tình hình thực hiện và giải ngân các dự án; trong đó nêu rõ những khó khăn, vướng mắc cần được kịp thời tháo gỡ; kiến nghị, đề xuất các giải pháp cần tập trung triển khai cũng như lộ trình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công từ nay đến cuối năm 2021. 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Mạnh Hùng  chủ trì phần thảo luận.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Mạnh Hùng điều hành phần thảo luận.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng nhấn mạnh: Thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về đẩy mạnh công tác thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo giao vốn kịp thời, đồng thời đã tích cực chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, các chủ đầu tư tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân ngay từ những tháng đầu năm. Bên cạnh đó, UBND tỉnh nhận được sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời của Thường trực HĐND tỉnh và các Ban của HĐND tỉnh. Nhờ vậy, tỷ lệ giải ngân 3 tháng đầu năm tăng 6% so với cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả thực hiện được thì trong công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc cần được tập trung chỉ đạo và giải quyết kịp thời.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng phát biểu tại hội nghị.

Để đẩy nhanh tiến độ và giải ngân vốn đầu tư công, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và các chủ đầu tư cần xác định rõ đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2021 để tập trung chỉ đạo thực hiện nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và yêu cầu của UBND tỉnh; phân công trách nhiệm cho từng đồng chí lãnh đạo sở, ngành, địa phương, các chủ đầu tư phụ trách trực tiếp theo dõi tiến độ thực hiện giải ngân của từng công trình, dự án; kiên quyết không để chậm những việc thuộc thẩm quyền được giao.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý các sở, ngành, địa phương cần xây dựng kế hoạch tiến độ chi tiết của từng dự án để tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện; tập trung rà soát xử lý kịp thời những vướng mắc của thủ tục đầu tư, bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB,) thủ tục nghiệm thu, thanh quyết toán vốn đầu tư. Các công trình, dự án đầy đủ thủ tục phải khẩn trương thực hiện, giải ngân; đẩy nhanh tiến độ đền bù, GPMB và công tác đấu thầu của các dự án; tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật về đấu thầu, bảo đảm tính công khai, minh bạch, không để xảy ra các khiếu nại, khiếu kiện làm chậm tiến độ; tăng cường đấu thầu qua mạng theo đúng quy định; lựa chọn nhà thầu có đầy đủ năng lực, kinh nghiệm để triển khai dự án đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng công trình.

Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các cá nhân vi phạm và cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của các dự án; kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch vốn, tránh trường hợp phải điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư dồn vào cuối năm, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ về tình hình giải ngân vốn đầu tư công theo đúng quy định.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên giao ban xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong giải ngân; kiểm tra, bám sát nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công của đơn vị mình; gắn trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả giải ngân và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả giải ngân. Các đồng chí bí thư huyện ủy, thị ủy, thành ủy quan tâm chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về GPMB, bồi thường, tái định cư; xử lý kịp thời các khiếu nại, tạo sự đồng thuận của nhân dân, không được để chậm trễ, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án và giải ngân vốn đầu tư công.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, đơn vị, địa phương trong thực hiện công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021. 

                                                                                          Bùi Thành