.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Triển khai thí điểm đề án đổi mới một số khâu trong công tác cán bộ

.
15:27, Thứ Sáu, 26/02/2021 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 26-2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tiến hành hội nghị lần thứ 10 do đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì với nội dung thực hiện thí điểm Đề án về đổi mới một số khâu trong quy trình bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng: Đề án về đổi mới một số khâu trong quy trình bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng: Đề án về đổi mới một số khâu trong quy trình bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.

Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.     

Hội nghị đã nghe đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy trình bày tờ trình về công tác cán bộ với các nội dung về ưu, khuyết điểm, kết quả phiếu giới thiệu cán bộ tại các hội nghị, ý kiến các cơ quan liên quan và kết quả thẩm định của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Trước khi tham gia thí điểm trình bày chương trình hành động trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các ứng cử viên đã trải qua các bước của quy trình bổ nhiệm cán bộ theo quy định.

Ba ứng cử viên tham gia thí điểm Đề án về đổi mới một số khâu trong quy trình bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý tại hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 10, gồm: đồng chí Hà Văn Ninh, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đề nghị bổ nhiệm chức danh Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Mai Xuân Toàn, Trưởng ban Thi đua khen thưởng, Sở Nội vụ, đề nghị bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Sở Nội vụ; đồng chí Bùi Thanh Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện Tuyên Hóa, giới thiệu ứng cử bầu bổ sung chức danh Phó Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 của huyện Tuyên Hóa.

Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị

Sau khi nghe các ứng cử viên trình bày chương trình hành động, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nêu các câu hỏi nhằm đánh giá năng lực, xem xét các nội dung chương trình hành động của các ứng cử viên. Các câu hỏi đã bám sát vai trò, chức năng, nhiệm vụ và thực tiễn ngành, địa phương của các đồng chí cán bộ được đề nghị bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử.

Trên cơ sở nội dung trả lời của các ứng cử viên, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã góp ý, bổ sung, hoàn thiện chương trình hành động và những nội dung trả lời của ứng cử viên.

Hội nghị đã thảo luận, xem xét và bỏ phiếu bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử đối với 3 đồng chí được lựa chọn thí điểm báo cáo chương trình hành động với Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong dịp này.

Các đại biểu nghe đồng chí Hà Văn Ninh, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy trình bày chương trình hành động.
Các đại biểu nghe đồng chí Hà Văn Ninh, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy trình bày chương trình hành động.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng nhấn mạnh: Thực hiện thí điểm báo cáo chương trình hành động theo dự thảo Đề án về đổi mới một số khâu trong quy trình bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý là cơ hội để các ứng cử viên thể hiện năng lực, trình độ, kinh nghiệm của bản thân. Qua đó, công tác đánh giá cán bộ được tiến hành công khai, minh bạch, khách quan, là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, thực hiện chương trình hành động mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp thu các ý kiến góp ý, hoàn chỉnh Đề án và xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy để ban hành và triển khai sớm trong thời gian tới. 

Ngọc Mai

,