.

Triển khai nhiệm vụ ngành Tư pháp Quảng Bình năm 2021

.
22:04, Thứ Sáu, 08/01/2021 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 8-1-2021, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đến dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan.
Quang cảnh tại hội nghị.
Quang cảnh tại hội nghị.
Năm 2020, đại dịch Covid-19 và thiên tai có nhiều diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng khá nặng nề đến tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh nói chung và việc triển khai các nhiệm vụ, công tác trong lĩnh vực tư pháp nói riêng. Trong bối cảnh đó, Sở Tư pháp luôn bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh để triển khai đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm đối với những nhiệm vụ được giao và hoàn thành một cách xuất sắc.
 
Chất lượng công tác soạn thảo, góp ý, thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) của HĐND, UBND tỉnh ngày càng được nâng cao, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.
 
Công tác rà soát, kiểm tra, tự kiểm tra văn bản QPPL được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc; công tác tuyên truyền PBGDPL luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, thực hiện các hình thức tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tiễn.
 
Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền PBGDPL được đẩy mạnh, vừa đáp ứng tốt cho nhiệm vụ chuyên môn, vừa đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả.
 
Hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho người nghèo và các đối tượng chính sách tiếp tục được tăng cường.
 
Các thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp ngày càng có sự minh bạch, công khai, thực hiện có hiệu quả, rút ngắn được 10% thời gian giải quyết thủ tục hành chính…
Văn phòng Sở Tư pháp vinh dự được đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
Văn phòng Sở Tư pháp vinh dự được đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
Trong năm 2020, ngành tư pháp đã thẩm định, góp ý đối với 70 văn bản QPPL của Trung ương và địa phương; tự kiểm tra, kiểm tra theo thẩm quyền 23 văn bản; rà soát 241 lượt văn bản QPPL (tăng 61,7% so với cùng kỳ); đã tổ chức 13 hội nghị, lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho trên 1.400 lượt người tham dự; phát hành 152.900 tài liệu tuyên truyền pháp luật và thực hiện 4.707 việc làm công chứng; cấp phiếu lý lịch tư pháp cho 10.267 trường hợp (tăng 5,4% so với cùng kỳ); thực hiện trợ giúp pháp lý 152 vụ việc cho 152 đối tượng (trong đó có tham gia tố tụng 124 vụ việc); thực hiện 70 việc do UBND tỉnh giao qua hệ thống theo dõi thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh…
Sở Tư pháp vinh dự được Bộ Tư pháp tặng
Sở Tư pháp vinh dự được Bộ Tư pháp tặng "Cờ thi đua ngành Tư pháp năm 2020".
Tại hội nghị, nhiều đại biểu đã có tham luận, góp ý thẳng thắn để chỉ ra các mặt còn hạn chế, thiếu sót và nêu ra những kinh nghiệm, thành tích đạt được cần tiếp tục phát huy, nhân rộng trong thời gian tới.
 
Năm 2021, Sở Tư pháp tập trung thực hiện tốt 10 nhiệm vụ trọng tâm, đó là: tăng cường tham mưu UBND tỉnh ban hành và triển khai kịp thời các chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tư pháp năm 2021; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát hệ thống văn bản QPPL, đảm bảo 100% văn bản QPPL được thẩm định đúng tiến độ, có chất lượng…; thực hiện tốt nhiệm vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, theo dõi thi hành pháp luật và quản lý Nhà nước về thi hành pháp luật trong xử lý vi phạm hành chính ở địa phương; tham mưu thực hiện tốt Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành; tăng cường công tác PBGDPL, công tác quản lý Nhà nước về giám định tư pháp, công chứng, thừa phát lại, luật sư, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, đấu giá tài sản…
 
Dịp này, Văn phòng Sở Tư pháp vinh dự được đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc; Sở Tư pháp được Bộ Tư pháp tặng "Cờ thi đua ngành tư pháp năm 2020"; nhiều tập thể, cá nhân được nhận bằng khen, kỷ niệm chương của Bộ Tư pháp và Chủ tịch UBND tỉnh…
Các tập thể ngành tư pháp tỉnh ta được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có nhiều thành tính xuất sắc trong quá trình công tác
Các tập thể ngành Tư pháp được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong quá trình công tác
Văn Minh
,