.

Ngành Nội chính Đảng cần chủ động, quyết liệt, xây dựng cơ chế "không thể tham nhũng"

.
16:37, Thứ Bảy, 09/01/2021 (GMT+7)

(QBĐT) - Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác Nội chính Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 tổ chức vào ngày 9-12-2021.

Chủ trì và điều hành hội nghị cùng đồng chí Trần Quốc Vượng có đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương và các đồng chí Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương.

Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình.
Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình.

Tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình do đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì với sự tham gia của các thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban và Văn phòng Tỉnh ủy; các sở, ngành liên quan. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị; đại diện lãnh đạo các các bộ, ban, ngành Trung ương và 63 điểm cầu trong toàn quốc.

Năm 2020, ngành Nội chính Đảng đã triển khai đồng bộ các nội dung công việc, cơ bản bảo đảm tiến độ theo chương trình công tác đề ra, đồng thời thực hiện kịp thời, hiệu quả nhiều nhiệm vụ đột xuất, hoàn thành khá toàn diện các nhiệm vụ được giao. Trong đó, một số nhiệm vụ đạt kết quả nổi trội hơn năm 2019 và các năm trước, nhất là đã hoàn thành nghiên cứu nhiều đề án lớn, qua đó tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành nhiều văn bản quan trọng về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng (PCTN), cải cách tư pháp (CCTP); phối hợp tham mưu, đề xuất chỉ đạo xử lý hiệu quả nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; tập trung cao cho việc nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với dự thảo văn kiện và thẩm định cán bộ phục vụ đại hội Đảng cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội XIII của Đảng. Tham mưu tổ chức thành công 2 hội nghị toàn quốc tổng kết công tác PCTN giai đoạn 2013-2020 và phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 26-CT/TW của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 04-HD/TW của Ban Bí thư.

Các đại biểu dự hội nghị ở điểm cầu Quảng Bình
Các đại biểu dự hội nghị ở điểm cầu Quảng Bình

Về nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay, ngành Nội chính Đảng đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Đặc biệt là đã nhanh chóng khắc phục khó khăn những ngày đầu tái lập, tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn ngày càng được củng cố, kiện toàn và đi vào hoạt động hiệu quả. Đã tích cực chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước ban hành, chỉ đạo ban hành nhiều chủ trương, chính sách lớn, văn bản pháp luật quan trọng, góp phần từng bước hoàn thiện thể chế về nội chính, PCTN và CCTP.

Ngành Nội chính Đảng đã sâu sát, cụ thể, bản lĩnh, kiên trì, quyết liệt trong tham mưu và phối hợp tham mưu, đề xuất lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm với quan điểm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, tạo bước ngoặt đột phá trong phát hiện, xử lý tham nhũng. Trong công tác tham mưu luôn khách quan, thận trọng, chính xác; nền nếp, bài bản, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ; làm tốt công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các ban chỉ đạo và tỉnh ủy, thành ủy kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nội chính, PCTN và CCTP.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình

Các đại biểu dự hội nghị đã tham luận làm rõ những thành tựu đã đạt được, những tồn tại, hạn chế và đề xuất nhiều giải pháp để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm 2021 và của cả nhiệm kỳ.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả quan trọng mà ngành Nội chính Đảng đã đạt được trong năm 2020 và cả nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng. Đồng chí cũng thẳng thắn chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.

Yêu cầu ngành Nội chính Đảng cần chủ động, hành động quyết liệt hơn nữa, đồng chí Trần Quốc Vượng dự báo những thuận lợi, khó khăn trong năm 2021 và nhấn mạnh:  Năm 2021 là năm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; năm triển khai chiến lược kinh tế-xã hội 10 năm (2021-2030). Vì vậy, ngành Nội chính cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm gồm: Chỉ đạo rà soát, chấn chỉnh, khắc phục những “khoảng trống”, “kẽ hở”, xây dựng cơ chế “không thể tham nhũng”.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về nội chính, PCTN và CCTP. Chủ động, phối hợp tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm theo đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng ban Chỉ đạo là “có vụ việc thì phải được xác minh làm rõ”, “tích cực, khẩn trương, rõ đến đâu xử lý đến đó, không phân biệt người có hành vi tham nhũng là ai, đã có dấu hiệu tội phạm phải khởi tố điều tra và đã kết luận có tội thì phải truy tố, xét xử”.

Cần có cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám PCTN; xử lý nghiêm những người bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng, can thiệp, cản trở việc chống tham nhũng. Tiếp tục nâng chất lượng công tác thẩm định, tham gia ý kiến đối với các dự án luật, đề án, các văn bản quan trọng về nội chính, PCTN và CCTP; tham gia có trách nhiệm, chính xác, khách quan, thận trọng về công tác cán bộ.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đề nghị các vụ chức năng quán triệt sâu sắc ý kiến chỉ đạo, xây dựng các chương trình hành động cụ thể nhằm nâng cao chất lượng công tác PCTN và cải cách tư pháp trong giai đoạn tới.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng đã trao Huân chương Lao động hạng nhất cho Ban Nội chính Trung ương và đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương.

Ngọc Mai

,