.

Đồng chí Trần Tiến Sỹ giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, nhiệm kỳ 2018-2023

.
21:55, Thứ Năm, 07/01/2021 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 7-1-2021, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị Ban chấp hành (BCH) lần thứ VI, khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023 để bầu bổ sung Ủy viên BCH, Ủy viên Ban Thường vụ và Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh. 
Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Tiến Sỹ.
Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy và Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Tiến Sỹ.
Dự hội nghị có đồng chí Trần Vũ Khiêm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.
 
Theo Thông báo số 58-TB/TU, ngày 4-1-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Trần Tiến Sỹ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh, nhiệm kỳ 2018-2023, được giới thiệu ứng cử bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, nhiệm kỳ 2018-2023.
 
Tại hội nghị, BCH Hội Nông dân tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên BCH, Ủy viên Ban Thường vụ và chức danh Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh lần thứ VI, khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023. Kết quả, đồng chí Trần Tiến Sỹ đã được bầu vào BCH, Ban Thường vụ và giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023 với số phiếu đạt 100%.
 
Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Trần Tiến Sỹ hứa trên cương vị mới sẽ phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, xây dựng tổ chức Hội Nông dân tỉnh đoàn kết, vững mạnh; đồng thời phối hợp tốt với các sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.
 
Dương Công Hợp
,