icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Bàn công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2021

  • 23:07 | Thứ Sáu, 11/12/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Chiều ngày 11-12, UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Kế hoạch-Đầu tư và các sở, ngành, đơn vị liên quan để bàn công tác chuẩn bị cho Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2021, do đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Tham dự cuộc làm việc có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị.

Giám đốc Sở Kế hoạch-Đầu tư báo cáo công tác chuẩn bị Hội nghị  xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2021.
Đồng chí Giám đốc Sở Kế hoạch-Đầu tư báo cáo công tác chuẩn bị Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2021.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch-Đầu tư đã báo cáo công tác chuẩn bị Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2021, gồm các nội dung chính như: mục tiêu, yêu cầu; nội dung chương trình hội nghị; kịch bản hội nghị.

Theo đó, hội nghị này được xác định là hoạt động khởi đầu cho nhiệm kỳ mới, là diễn đàn quan trọng để thu hút các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh tại địa bàn tỉnh, góp phần khai thác có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân.

Dự kiến, Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2021 sẽ được tổ chức vào ngày 16 hoặc 17-1-2021, tại thành phố Đồng Hới.

Đồng chí Hồ An Phong-Phó Chủ tịch UBND tỉnh đóng góp ý kiến vào công tác chuẩn bị cho Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2021.
Đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đóng góp ý kiến vào công tác chuẩn bị cho Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2021.

Trên cơ sở định hướng của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng, các đại biểu tham dự buổi làm việc đã tập trung thảo luận và cho ý kiến về các vấn đề chính trong công tác chuẩn bị, triển khai và tổ chức thực hiện hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2021 như: chủ đề của hội nghị; thời gian, địa điểm tổ chức; quy mô, thành phần tham dự; các hoạt động chính của hội nghị; công tác chuẩn bị phục vụ hội nghị; công tác thông tin, truyền thông; kinh phí thực hiện; kịch bản cụ thể tại hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2021; phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể cho các sở, ngành, đơn vị ...

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng phát biểu kết luận cuộc họp.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng phát biểu kết luận buổi làm việc.

Trên cơ sở ý kiến của các sở, ngành, đơn vị, phát biểu kết luận cuộc làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng nhấn mạnh tầm quan trọng của hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2021 đồng thời thống nhất một số nội dung đã được góp ý tại buổi làm việc.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã phân công nhiệm vụ, trách nhiệm và từng phần việc cụ thể cho các sở, ngành, đơn vị, địa phương.

Trong đó, giao Sở Kế hoạch-Đầu tư và Văn phòng UBND tỉnh là các cơ quan thường trực các tiểu ban giúp việc chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức và phối hợp thực hiện hội nghị. Đặc biệt, Sở Kế hoạch-Đầu tư chuẩn bị tốt các công việc như: kế hoạch thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức hội nghị; chương trình, kịch bản tại hội nghị; tài liệu phục vụ hội nghị; công tác truyền thông trước, trong và sau hội nghị; danh sách khách mời; danh mục các dự án kêu gọi đầu tư...

Thời gian còn lại để chuẩn bị cho hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2021 còn rất ngắn, vì vậy, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương phải gấp rút hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, Sở Kế hoạch-Đầu tư và Văn phòng UBND tỉnh phải hoàn thành các công việc chính cho việc tổ chức hội nghị trước ngày 10-1-2021.

                                        Bùi Thành