.

Nghiêm túc tiếp thu và thực hiện đúng các yêu cầu của Ngân hàng Thế giới

.
21:36, Thứ Sáu, 20/11/2020 (GMT+7)

(QBĐT) - Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc làm việc với đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới (WB) về dự án "Môi trường bền vững các thành phố duyên hải-Tiểu dự án thành phố Đồng Hới" (gọi tắt là Tiểu dự án TP. Đồng Hới), vào sáng ngày 20-11. Tham dự cuộc làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

Toàn cảnh cuộc làm việc giữa tỉnh ta với Đoàn công tác của WB.
Toàn cảnh cuộc làm việc giữa tỉnh Quảng Bình với đoàn công tác của WB.
Theo đánh giá của WB trong chuyến công tác số 6 này, tiến độ chung của Tiểu dự án TP. Đồng Hới thực hiện còn chậm hơn nhiều so với kế hoạch đã thống nhất, trong đó, tỷ lệ giải ngân quá thấp. Cụ thể, về phân bổ và sử dụng vốn năm 2020, vốn WB phân bổ 304 tỷ đồng, đến cuối tháng 10-2020, mới giải ngân được 112 tỷ đồng (đạt 37%), dự kiến cuối tháng 12-2020, sẽ giải ngân thêm 182 tỷ đồng, tổng cả năm đạt 294 tỷ đồng. Vốn đối ứng phân bổ 76 tỷ đồng, dự kiến cuối năm 2020 giải ngân được 69 tỷ đồng.
 
Cũng theo đánh giá của đoàn công tác, các chỉ số cụ thể về mục tiêu phát triển dự án, thực hiện từng hạng mục chưa đạt yêu cầu đề ra. Vì vậy, cần có quyết định sớm nhất, các biện pháp quyết liệt để cải thiện tình hình trong các tháng tới mới có thể kết thúc dự án vào ngày 30-10-2022.
 
Đoàn công tác của WB thông báo, hiện nay, WB và Chính phủ Việt Nam hầu như không phê duyệt gia hạn các dự án tương tự như dự án "Môi trường bền vững các thành phố duyên hải".
Trưởng Đoàn công tác của WB đánh giá kết quả thực hiện của Tiểu dự án thành phố Đồng Hới.
Trưởng đoàn công tác của WB đánh giá kết quả thực hiện của Tiểu dự án thành phố Đồng Hới.

Trước cuộc họp này, đoàn công tác cũng đã làm việc và thảo luận với Ban quản lý Dự án môi trường biến đổi khí hậu TP. Đồng Hới (đơn vị được giao làm chủ đầu tư Tiểu dự án TP. Đồng Hới), UBND TP. Đồng Hới, các tư vấn, nhà thầu về những vấn đề tồn tại, kiến nghị và kế hoạch công việc chi tiết trong 6 tháng tới...

Đặc biệt, để sử dụng cao nhất kinh phí đã được phân bổ của năm 2020, các bên thống nhất trong các tháng tới, Tiểu dự án TP. Đồng Hới cần phải tập trung thúc đẩy nhanh tiến độ thi công từng hợp đồng đã ký; đẩy nhanh phê duyệt thiết kế, đấu thầu, đền bù bàn giao mặt bằng, thi công các hợp đồng còn lại...
 
Về vốn năm 2021, vốn WB cần 300 tỷ đồng, vốn đối ứng cần 45 tỷ đồng. Vấn đề này, UBND tỉnh cam kết trong tháng 12-2020 sẽ có phê duyệt của Bộ Kế hoạch-Đầu tư (về vốn cấp phát IDA/vốn đối ứng Trung ương), Bộ Tài chính (về vốn vay lại IDA/IBRD) và UBND tỉnh (về vốn đối ứng) có đủ số vốn này.
 
Đoàn công tác của WB cũng thông báo chuyến công tác giám sát giữa kỳ của WB sẽ được tiến hành vào tháng 3, tháng 4 năm 2021 và các bên sẽ đánh giá toàn diện mọi mặt thực hiện dự án. Đồng thời, đoàn khuyến cáo, các hạng mục không đạt được kết quả đề ra sẽ tiến hành tái cơ cấu dự án.
Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận cuộc làm việc.
Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận cuộc làm việc.
Kết luận cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận, việc đánh giá của đoàn công tác đến từ WB đối với việc thực hiện Tiểu dự án thành phố Đồng Hới là hết sức xác đáng và sát đúng với thực tế.
 
Đối với các ý kiến yêu cầu, khuyến cáo và kết luận của đoàn công tác, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Ban quản lý Dự án môi trường biến đổi khí hậu TP. Đồng Hới, các sở, ban, ngành, địa phương cần nghiêm túc tiếp thu và phải thực hiện đúng để việc thực hiện dự án trong thời gian tới đạt kết quả tốt nhất. Qua đó, góp phần bảo đảm yêu cầu hoàn thành dựa án theo đúng thời gian kết thúc dự án và bảo đảm chất lượng.
 
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đã giao các nhiệm vụ cụ thể cần thực hiện trong thời gian tới đối với Ban quản lý Dự án môi trường biến đổi khí hậu TP. Đồng Hới và các sở, ban, ngành, địa phương.

 Bùi Thành

,