.

Kiện toàn nhân sự chủ chốt HĐND tỉnh và UBND tỉnh

.
21:35, Thứ Sáu, 20/11/2020 (GMT+7)

(QBĐT) - Chiều 20-11, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XVII đã tổ chức kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 17) để kiện toàn nhân sự chủ chốt HĐND tỉnh và UBND tỉnh. Tham dự có đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh và các ban, ngành liên quan.

Các đại biểu dự kỳ họp
Các đại biểu dự kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách HĐND tỉnh nêu rõ: Thực hiện Công văn số 13341-CV/VPTW, ngày 28-9-2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chủ trương kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 và Công văn số 13418 CV/VPTW, ngày 2-10-2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nhân sự tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2021-2026 đối với 2 chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh; thực hiện Thông báo số 03-TB/TU, ngày 11-11-2020 của Thường trực Tỉnh ủy về tổ chức kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 và Thông báo số 07-TB/TU, ngày 18-11-2020 của Thường trực Tỉnh ủy về tổ chức Kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 17) và kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 (kỳ họp thứ 18), HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 để kiện toàn chức danh của HĐND tỉnh, UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 nhằm đáp ứng yêu cầu về công tác cán bộ của tỉnh sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đại biểu dự kỳ họp
Các đại biểu dự kỳ họp

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ thông qua các nghị quyết về: miễn nhiệm Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021; thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh do được Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng điều động nhận nhiệm vụ mới; xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh; miễn nhiệm Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; miễn nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Đồng thời, cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tiến hành xem xét miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh do nghỉ hưu; miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Đây là nhiệm vụ của HĐND tỉnh nhằm củng cố bộ máy chính quyền địa phương sau Đại hội Đảng bộ tỉnh theo quy định của pháp luật. Vì vậy, đồng chí mong muốn các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung hoàn thành tốt nhất các nội dung, chương trình đã đề ra.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tiếp đó, HĐND tỉnh đã nghe tờ trình dự thảo Nghị quyết và tiến hành biểu quyết thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Hoàng Đăng Quang do chuyển công tác.

Trước đó, theo quyết định số 2265-QĐNS/TW, ngày 22-7-2020 của Bộ Chính trị, đồng chí Hoàng Đăng Quang được điều động, phân công giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

HĐND tỉnh cũng đã nghe tờ trình, dự thảo Nghị quyết và tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Trần Hải Châu; đồng thời Thường trực HĐND tỉnh giới thiệu đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy để HĐND tỉnh bầu bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Kết quả, đồng chí Trần Hải Châu đã trúng cử chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng tặng hoa chúc mừng Chủ tịch HĐND tỉnh và UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng tặng hoa chúc mừng các đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Trần Hải Châu khẳng định đây là vinh dự và trọng trách to lớn trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình.

Với cương vị là Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí sẽ cùng với Thường trực, các Ban và các đại biểu HĐND tỉnh đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, trí tuệ, điều hành HĐND tỉnh thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh.

Trên cương vị là chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí sẽ luôn lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý của cán bộ và nhân dân, đồng thời bản thân sẽ luôn nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin cậy, giao phó của các đại biểu HĐND và cử tri toàn tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Hải Châu phát biểu nhận nhiệm vụ
Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Hải Châu phát biểu nhận nhiệm vụ

Tiếp đó, HĐND tỉnh cũng đã nghe tờ trình, dự thảo nghị quyết và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh đối với đồng chí Trần Hải Quân, nguyên Giám đốc Công an tỉnh đã chuyển công tác và tiến hành bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Nguyễn Tiến Nam, Giám đốc Công an tỉnh.

HĐND tỉnh cũng biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Trần Tiến Dũng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã nghỉ hưu theo chế độ.

Về chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND tỉnh đã nghe tờ trình và biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh đối với đồng chí Trần Công Thuật. Đồng thời, Thường trực HĐND tỉnh giới thiệu đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy để HĐND tỉnh bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Kết quả, đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã trúng cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng phát biểu nhận nhiệm vụ
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND khẳng định niềm vinh dự và trọng trách lớn mà Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và nhân dân trong tỉnh giao phó. Trên cương vị mới, đồng chí sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Quảng Bình vẫn còn nhiều khó khăn, cùng với những diễn biến phức tạp của thiên tai, dịch bệnh, với trách nhiệm là người đứng đầu UBND tỉnh, đồng chí sẽ luôn bám sát các chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, tập trung triển khai thực hiện quyết liệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; trân trọng, kế thừa những thành quả, kinh nghiệm quý báu của các đồng chí lãnh đạo tiền nhiệm, đem hết khả năng, trí tuệ và tâm huyết để góp phần xây dựng tỉnh Quảng Bình phát triển toàn diện, bền vững, phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Bắc Trung bộ như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng tặng hoa đồng chí Trần Công Thuật, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng tặng hoa đồng chí Trần Công Thuật, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Kết quả của kỳ họp đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết, thống nhất cao của các vị đại biểu HĐND tỉnh, nhằm kịp thời kiện toàn bộ máy chính quyền sau Đại hội Đảng bộ tỉnh, thể hiện tính liên tục, kế thừa, bảo đảm sự hoạt động của HĐND, UBND tỉnh để tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị, sau kỳ họp, Thường trực HĐND, UBND tỉnh kịp thời kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ để tiếp tục chỉ đạo điều hành có hiệu quả các hoạt động của chính quyền trong thời gian tới. Tập trung chỉ đạo khắc phục hậu quả bão, lụt, sớm ổn định đời sống của Nhân dân; đẩy mạnh các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, sản xuất, kinh doanh để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2020. Triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra bằng những chương trình hành động cụ thể với các giải pháp quyết liệt, hiệu quả.

Toàn cảnh kỳ họp
Toàn cảnh kỳ họp

HĐND tỉnh sẽ tổ chức kỳ họp thường kỳ vào đầu tháng 12-2020, đây là kỳ họp quyết định nhiều vấn đề quan trọng của tỉnh, đồng chí yêu cầu Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các cơ quan hữu quan và đại biểu HĐND tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành tốt mọi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại kỳ họp, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng đã tặng hoa chúc mừng các đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; tặng hoa và ghi nhận những đóng góp của các đồng chí nguyên Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngọc Mai

,